Årsrapport 2015

Centrala arbetsgruppen för HAKIR vill tacka alla koordinatorer för gott samarbete, utan er lojalitet och intresse för HAKIR hade registret inte fungerat. All personal runt om i landet på mottagningar, rehab och operation har gjort ett fantastiskt jobb med att få in data. Vi vill tack vår nära samarbetspartner Registercentrum Syd. Vi vill förstås tacka alla patienter som medverkar genom att fylla i enkäter och ger sina synpunkter på svensk handkirurgi.

HAKIR är helt unikt internationellt och med tiden kommer vi att lära oss mycket som kan förbättra den handkirurgiska vården ytterligare.

Årsrapport för 2015

framsida-arsrapport-2015

Revideringen av formulär är nu klar.

Nu är vi färdiga med revideringen av formulär 02a, 02b och 06a både i 3C och i papper. Det innebär att ni kan ersätta alla gamla pappersformulär (om i har skrivit ut några) och ersätta med dessa nya. Hoppas att ni kommer ha nytta av de uppdaterade formulären.

3 formulär

Reviderade formulär

Ni kanske har märkt att några formulär i 3C har varit stängda för revidering. Formulären som det gäller är Grundformulär 002, Flexorsenskada operation 02a, Flexorsenskada funktion, 02b och Proteskirurgi 06a. Formulären är nu färdiga och ni kan registrera i 3C. Dock är vi inte färdiga med pappersformulären som vi fortfarande jobbar med.

Glad sommar

Sommaren är här och arbetet fortgår.

 

Plattformen blev bytt 28 juni och vi har haft lite efterarbeten. Vid ett så här stort arbete kan det såklart bli något problem med tekniken som inte är beräknat. Där uppskattar jag verkligen att ni har kontaktat oss och berätta om det, så att vi kan lösa problemen så snabbt som möjligt. Tusen tack!

 

Under sommarens projekt kommer vi bland annat lansera fler utdatarapporter, som produktionsrapport och en rapport som visar patientenkätssvar för olika diagnosgrupper. Vi kommer även revidera Grundformulär operation(002) och Flexorsenskada operation (02A) enligt det som vi har bestämt gemensamt i landet. Årsrapportdata för 2015 kommer att sammanställas och presenteras i en årsrapport i början av september.

 

Vi hoppas att ni alla har en riktigt härlig sommar.
Soliga hälsningar från Centrala arbetsgruppen för HAKIR.

 

Sommarhälsning2016

 

LOGGA INTE IN I 3C den 28 juni!!!!

På grund av plattformsbyte i 3C/Comporto, Centurion samt Datatransfer flyttas till annan miljö som heter AddPro.

Vänligen logga INTE in i registret kl: 00:00-24:00 den 28 juni 2016.

Efter flytten kommer inloggning i 3C ha en ny webb adress som jag kommer byta ut här och maila till alla lokala koordinatorer i landet. Eftersom den inte får användas innan flytten så bytes den här på sidan från 29 juni. 

Har ni frågor angående detta få ni gärna kontakta mig på nl@hakir.se.

Med vänliga hälsningar

Nina Lindblad, Central registerkoordinator.

Nationella mätmanualer

Rehabiliteringsenheterna, Handkirurgisk regionsjukvård i Sverige, har tagit fram två mätmanualer för vårt Handkirurgiska kvalitetsregister. En manual för mätning av rörelse- och styrka gällande armbåge, underarm och hand. En manual för mätning av handfunktion efter nervreparation-nervfunktion i handen enligt Rosen-score. Dom finns under fliken Personalinformation och Nationella mätmanualer. 

Båda manualerna på samma sida