Agenda för HAKIR-dagar

Vi kommer att ha åhörarstolar precis innanför dörren, så att ni som inte har möjlighet att vara med hela dagen kanske kan vara med under någon av föreläsningarna. På åhörarstolarna är det drop-in och ingen anmälan behövs.

Varmt välkomna.

Agenda Bild

Omvårdnadsprojekt i Uppsala, Stockholm och Malmö

Inom ramen för det pågående Omvårdnadsprojektet i HAKIR kommer ett Förbättringsprojekt att genomföras på tre kliniker (Akademiska sjukhuset i Uppsala, Södersjukhuset i Stockholm och Skåne Universitetssjukhus i Malmö) under vecka 10 – 11, i mars 2016. Vi kommer att prova ett pappersformulär i samband med besöket för suturtagning, på elektiva patienter. Detta för att kunna jämföra olika val av förband och suturer, relaterat till patientupplevd smärta. Redovisning kommer att ske på respektive klinik samt nationellt inom HAKIR.

Vår första dynamiska utdatarapport för HAKIR är klar.

ÄNTLIGEN!
Nu är vår första dynamiska utdatarapport för HAKIR klar. Den visar resultat efter behandling av böjsenskador.
Klicka på länken till höger på denna sida under Utdatarapporter. Instruktioner finns i rapporten.
Rapporten uppdateras just nu bara en gång per månad, men när allt är klart kommer den att automatiskt att fyllas på med nya data från registret varje dygn. Alla uppgifter är förstås helt avidentifierade.
Nästa planerade rapport blir en ”produktionsrapport” som visar antal registrerade patienter och enkäter för varje klinik samt resultat från enkätuppföljningen. Den rapporten skall bli klar till sommaren 2016.
Med bästa HAKIR-hälsningar Marianne Arner och Nina Lindblad
 Utdatarapport