Forskning

Som forskare eller student är du varmt välkommen att ta kontakt med oss ifall du vill att vi handägger en förfrågan om uttag av data ur HAKIR. Här hittar du ett informationsmaterial framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting som hjälper dig på vägen och även en beskrivning pågående forskning.  

Information

Vägledning forskningsutlämnande RC RCC_HAKIR

Snabbguide för registerforskare_HAKIR

 

Pågående forskning

I ”Vetenskapligt projekt för ST-läkare” skall två ST läkare från Handkirurgiska kliniken på Södersjukhuset i Stockholm ta fram registerdata från Stockholm i HAKIR för att undersöka resultaten av kirurgi för tumbasartros. Etiskt tillstånd kommer att sökas för detta registerutdrag och alla data kommer att avidentifieras. Vi har drygt 150 tumbasoperationer registrerade i HAKIR hittills. Inom ST projektet skall även förbättringsarbeten göras, framförallt förbättra rutiner för att få in kompletta och valida data. Sådana rutiner kan sedan även användas på andra kliniker inom HAKIR.

Examensarbeten

Bakker, L., & Mörner, C. (2015). Smärta och funktionsnivå efter kirurgisk behandling och rehabilitering av artros i tumbasleden. Uppsala: Uppsala Universitet