Handbok

Handbok för kvalitetsregister med SLL som huvudman är framtagen (2012) av registercentrumet QRC Stockholm, som i sin tur har låtit oss publicera en länk. Handboken guidar i första hand de kvalitetsregister som har SLL som huvudman i sin registerhantering och innehåller grundläggande information om hur organisationen kring ett kvalitetsregister kan se ut och lite mer detaljerad information om olika författningar och riktlinjer som berör ett kvalitetsregisters verksamhet.

 

2014-05-27_Bild handboken QRC