Nationella mätmanualer

Nationella mätmanualer för HAKIR
Vi har tagit fram två mätmanualer för vårt Handkirurgiska kvalitetsregister. En manual för mätning av rörelse- och styrka gällande armbåge, underarm och hand. En manual för mätning av handfunktion efter nervreparation-nervfunktion i handen enligt Rosen-score.

Manualerna är upprättade i samarbete mellan Rehabiliteringsenheterna, Handkirurgisk regionsjukvård i Sverige.

Manualerna revideras vid behov av förändringar av innehållet, version och årtal finns noterat på första sidan längst ned till höger.

Om manualerna ska tryckas offset hos ett tryckeri kontakta Fotogruppen Södersjukhuset för hjälp med filhantering.

Manual för rörelse och styrka Version 1, 2016

Nationell manual för mätning av handfunktion efter nervreparation. Version 2, 2016

Rådataprotokoll 2016

Rosen-score

Vid problem att öppna manualerna; högerklicka, spara mål som…. och välj var du vill spara manualen för att hämta den med valfritt PDF-visningsprogram.