Omvårdnadsformulär i HAKIR

Ett nationellt omvårdnadsprojekt har precis avslutats, efter 1 års arbete. Syftet med projektet var att utvidga HAKIR så att registret speglar den omvårdnad som görs inom handkirurgin och därmed kunna möjliggöra för förbättringsarbete och forskning på området.

Projektet har mynnat ut i ett Omvårdnadsformulär som presenteras som ett webformulär som personalen på en Handkirurgisk mottagning ska kunna fylla i, i samband med ett postoperativt mottagningsbesök för sårbehandling. De omvårdnadsvariabler som tas upp i formuläret förutom sårbehandling är smärta och information. Formuläret kommer även att finnas i pappersform.

Genom att lyfta fram den omvårdnad som görs inom handkirurgin, via omvårdnadsformuläret, kommer detta formulär att komplettera de övriga registreringarna som görs inom HAKIR idag(operation, rehab, patientens upplevelse) och på så vis ge oss en bättre helhetsbild av hela vårdprocessen runt den handkirurgiska patienten.

Omvårdnadsformuläret ska i sitt första skede endast användas på de opererade patienterna som kliniken gör utökad registrering på; diagnoserna Flexorsenskada, Tumbasartros, Proteskirurgi  och Dupuytrens kontraktur, men även de som blir opererade p.g.a. infektion.

Formuläret kommer att börja användas i mindre skala i början av 2017 i Uppsala, Stockholm och Malmö på de kliniker som har varit med i arbetet att ta fram formuläret, innan det kan implementeras i resten av landet.

Eva Tallkvist, projektledare Omvårdnadsprojektet, leg sjuksköterska

Handkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala

004 Omvårdnasformulär

 

Agenda och anmälan till HAKIR-dagarna i Linköping 17-18/11 2016

 

Agendan är klar och anmälan till HAKIR-dagarna har nu öppnat via en länk. OSA senast 161028 på länken som finns bland annat hos era lokala koordinatorer och chefer. Har ni inte tillgång till länken får ni gärna höra av er till mig.

 

Varmt välkomna önskar Linköping och Centrala HAKIR-gruppen.

Genom Nina Lindblad, Central registerkoordinator.

Agenda HAKIR-dagarna november 2016

Korrigerade fel i Årsrapporten för 2015

Tyvärr har vi upptäckt några små, men lite tråkiga fel i årsrapporten för 2015. De är korrigerade i den version som nu ligger på hemsidan och det senast upptryckta papperversionerna.

Felen är följande:

  • sid 4 andra stycket, fjärde raden. Sista siffran skall vara 84,4% (samma som i tabellen längre ned).
  • sid 16, tabell 6. Procentsatserna för andel patienter uppföljda 12 månader har blivit fel. Skall vara: Linköping 7,7%, Malmö 20,4%, Stockholm 23,6%, Umeå 7,4%,  Uppsala 21,6% och totalt 20,6%.
  • sid 17 andra stycket, rad 8. Skall vara “I Malmö hade 94% av patienterna opererats inom 3 dagar.”

Beklagar dessa fel, men det är många siffror att hålla reda på. Hör av er om ni skulle upptäcka något mer som kan vara fel. Marianne Arner