Driftstopp 18/10 kl. 11.00 – 13.00

————————————————–

Viktig information:

Fredagen 2019-10-18 kl 11.00-13.00 kommer 3C att vara nedstängt för underhållsarbete.

Alla inmatningar behöver vara avslutade innan kl 11.00 för att inte riskera att förlora viktig data.

————————————————–

Information från registerhållaren

Nu har vi en ny nationell registerkoordinator på plats. Vi välkomnar Maria Mering som närmast arbetat med Gyncancerregistret på Karolinska universitetssjukhuset. Kontaktuppgifter är uppdaterade på hemsidan och vi kommer successivt att se över alla dokument så att det står rätt uppgifter överallt.

Vi kan också berätta att vi hade ett tekniskt problem med vår webenkät i måndags 16 september när vi flyttade funktionen som skickar ut enkäter. Funktionen ligger nu helt inne i själva registret. Detta är en förändring som vi önskat sedan en tid tillbaka mest för att minska beroendet av privata aktörer. Nu skall det hela vara på plats och förhoppningsvis fungera bra igen.

Någon har kanske också noterat att utdatarapporterna (till höger på sidan) inte blivit uppdaterade sedan juni. Detta beror på Qlikview administrationen i Region Skåne. Felet är anmält och skall förhoppningsvis snart vara åtgärdat.

Marianne Arner, registerhållare

Årsrapport för 2018 för HAKIR är nu klar

Vi presenterar data för över 100.000 operationer och 70.000 enkätsvar. Syftet med årsrapporten är att väcka intresse för våra behandlingsresultat inom handkirurgi i Sverige och att stimulera till att successivt förbättra vården. Genom att långsiktigt fortsätta kvalitetsuppföljningen i HAKIR och se till att data som läggs in i registret är korrekta och kompletta kommer vi med tiden att kunna lära oss mycket om vilka behandlingar som fungerar bäst för våra patienter.

Marianne Arner, registerhållare

Stort tack till er alla

Lite overklig känsla, men nu har jag bara drygt två vecka kvar som nationell registerkoordinator för HAKIR. Det har varit fantastiskt roligt att få vara med från start och all kontakt med personal och patienter som har blivit under åren. Stort tack till er alla. Med vänliga hälsningar / Nina Lindblad

HAKIR representerades på ISAR mötet i Leiden

I början av juni presenterades en poster om handkirurgiska kvalitetsregister på ISAR mötet i Leiden (International Society of Arthroplasty Registries) där HAKIR var representerat. Enligt genomgången är vi det enda handkirurgiska registret i världen som samlar in patientrapporterade resultat (PROM). Dessutom registrerar nästan alla de fem register man har identifierat bara ledprotesoperationer och inkluderar ingen annan handkirurgi.

Vi kan vara stolta över vårt HAKIR!

Trevlig sommar, Marianne

Uppsats som helt är baserad på HAKIR´s registerdata.

Gå in under fliken Forskning och läs Deniz Demirag´s uppsats från HAKIR-data, Sex- and age-related differences in patient-reported outcomes 3 and 12 months after digital nerve repair. 

Supervisor: Marianne Arner

Co-supervisor: Linda Evertsson

 

Multiprofessionellt förbättringsprojekt i HAKIR 2019

HAKIR har bjudit in anslutna kliniker till att göra ett multiprofessionellt förbättringsarbete, för att ta vara på data som vi har i registret och som kan förbättra för personal och patienter. Registret fick svar från tre kliniker som redovisade en bra projektbeskrivning och ett bra mål, som ska redovisas på nästa nationella HAKIR-dag. Alla tre kliniker kommer följa upp arbetet under projektens gång för bästa resultat och rutiner. Ett ekonomiskt projektbidrag betalas ut till klinikerna för lönekostnad samt mat- och möteskostnad för personal som är med i projektet.

Mer information finns att läsa under fliken “Förbättringsarbete”.