Känselträning

 

Nu finns en uppdaterad version av  docent Birgitta Roséns, illustrativa och mycket pedagogiska broschyr ”Känselträning efter nervreparation” för nedladdning.

Broschyren vänder sig i första hand till patienter men är mycket informativ för oss alla som arbetar inom ämnesområdet.

Du finner broschyren under fliken Personalinformation\Nationella mätmanualer.

/Annika Elmstedt

Givande digital HAKIR-dag!

22 april genomfördes vår digitala HAKIR dag. Uppslutningen var stor, totalt var vi 55 deltagare från hela landet som kunde mötas via teams.

Vi fick möjlighet att ta del av varandras utmaningar, utbyta erfarenheter och reflektera över hur vi tillsammans på bästa sätt kan fortsätta att utveckla den handkirurgiska vården.

Marianne Arner delgav oss hur pandemin påverkat Handkirurgin i Sverige, vad vi så här långt kan utläsa ur vårt register. Vi fördjupade oss även i vad handkirurgisk vårdkvalité innebär.

Vår inbjudna föreläsare Susanna Lagersten från QRC Stockholm föreläste för oss om hur HAKIR kan användas som ett verktyg i datadrivna förbättringsarbeten. Alla som deltog kommer få ta del av minnesanteckningar och föreläsarnas presentationer. Via menti-frågor och grupparbeten skapades delaktighet.

På den avslutande menti-frågan, vad vi tog med oss från dagen svarade vi så här:

Stort tack till er alla som deltog med härligt engagemang och kloka bidrag!

I höst, 18–19/11 hoppas vi kunna samlas fysiskt för nästa HAKIR-dag, mer information kommer.

Hälsningar Marianne och Annika

 

HAKIR-dagen 22 april

Välkomna till vår nationella registerdag för HAKIR.  Mötet riktar sig till alla medarbetare inom handkirurgi med intresse för kvalitetsuppföljning. Fokus i år är användning av registerdata för att förbättra vården. Vi har bjudit in Susanna Lagersten från kvalitetsregistercentrum för att inspirera oss inför fortsatta förbättringsarbeten. Program

På grund av pandemin blir mötet helt digitalt och länk till mötet kan fås av lokal koordinator alternativt kontakta Annika Elmstedt, ae@hakir.se

Varmt Välkomna!

Marianne Arner registerhållare , Annika Elmstedt nationell koordinator

Nya åtgärdskoder för kärlkirurgi

Som en del av er kanske redan noterat har det kommit nya åtgärds- (KVÅ-) koder för kärlkirurgi. Vi har nu lagt till dessa koder i HAKIR så att ni kan lägga in dem när det behövs. Sekr Carina Friberg och jag har också gjort en liten utskriftsbar sida KVÅ koder kärl hand och arm utskriftsbar A4 vers 2 som ni kan klippa till och lägga in i kodboken i uppslaget sidan 20-21 om ni så önskar. Bilagan hittar ni också under Grundregistrering på denna hemsida.

Marianne Arner, registerhållare

Nytt formulär – Komplikationer

Vi har fått ett önskemål om att skapa ett specifikt formulär för komplikationer där man även kan registrera sådant som inte lett till någon reoperation. Formuläret är enkelt och baseras på vanliga diagnos- och åtgärdskoder. HAKIR 005 Komplikationsformulär .

Observera att detta inte ersätter registreringen av reoperationer i grundformuläret utan är ett extra tillägg.

Nya vetenskapliga publikationer

Under 2020 publicerades hela åtta nya artiklar där HAKIR data har kunnat användas. Studierna handlar bland annat om köldkänslighet före och efter karpaltunnelklyvning samt om hur socioekonomiska faktorer kan påverka resultat efter nervfriläggningar. Samtliga artiklar finns under Forskning & Förbättringsarbete i listen ovan. Det är mycket glädjande att registerdata kommer till nytta för att undersöka resultat av våra behandlingar inom handkirurgi och att vi kan lyfta fram patienternas egna upplevelser.