HAKIR-dagar 19-20/5

Snart är det dags för vårens HAKIR-dagar.

Torsdag 19/5 träffas vi på Rosendals Wärdshus på Djurgården i Stockholm för en förhoppningsvis mycket givande dag.

Fredag 20/5 har vi arbetsgruppsmöten för lokala koordinatorer och rehabrepresentanter på Södersjukhuset.

Här finner ni information och  final program för båda dagarna.

Varmt välkomna!

Annika Elmstedt nationell koordinator och Marianne Arner registerhållare

HAKIR växer!

Under mars och april välkomnar vi tre nya enheter till HAKIR, Stockholm HandCenter, Liljeholmens Ortopedi och Farsta Ortoped- och Kirurgklinik. Dessa tre enheter drivs av privata aktörer men har alla någon form av avtal/vårdval för handkirurgi. Engagemanget på de nya enheterna är stort och uppstarterna på Stockholm HandCenter och Liljeholmens Ortopedi har gått mycket bra,  7/4 är det dags för Farsta Ortoped- och Kirurgklinik.

Det är stimulerande att få introducera de nya enheterna till vårt fina register. Nyttigt med alla frågor som kommer upp, utmärkt att få tänka till lite extra kring våra flöden och all den tysta kunskapen. Än fler enheter vill ansluta och vi välkomnar förstås alla som uppfyller våra kriterier och visar intresse.

Vi hälsar de nya enheterna varmt välkomna till vår nationella samverkan!

 Marianne Arner registerhållare och Annika Elmstedt nationell koordinator

 

Save the date: Nationell HAKIR-dag 19 maj

Äntligen kan vi åter träffas fysiskt, få mötas på annat vis än via teams och arbeta med vår gemensamma utveckling!

Vi planerar för en HAKIR-dag i Stockholm i  vacker vårlig miljö.  Torsdag 19 maj blir en heldag där alla som är delaktiga i registerarbetet är välkomna.

Fredag 20 maj har vi koordinatorsmöte på förmiddagen, om någon annan arbetsgrupp vill samlas är även det mycket välkommet.

Vi återkommer med ett detaljerat program och ska försöka anpassa tiderna för resande. Vi vill gärna ha stor uppslutning, delaktighet och interaktion med samtliga anslutna enheter.

 

Anmälan sker via era lokala koordinatorer        Preliminärt program!

 

Bästa hälsningar och varmt välkomna till Stockholm i vår

Marianne Arner registerhållare och Annika Elmstedt registerkoordinator

1 februari byter 3C utseende

Tisdag 1 februari får vår registerplattform ett modernare gränssnitt. För att möjliggöra uppdateringen behöver systemet vara nedstängt hela denna dag. Inga registreringar kommer kunna genomföras utan får matas in i efterhand.

Det nya gränssnittet kommer inte påverka funktionaliteten men ge oss en del övergripande information. På förstasidan kommer viss generell information att visualiseras, såsom antal inloggningar/dag och antal aktiva register mm. Vi hoppas och tror att det ska bli bra.

På HAKIR arbetar vi förnärvarande bland annat med att förbättra funktionaliteten i och mellan våra formulär. Vi vill att det ska vara enklare för er användare att få en överblick och att inmatade variabler ska följa med till alla utökade formulär. Vi hoppas kunna skapa ett startdokument där alla, för patienten, aktuella formulär visas direkt. Vi ser även över månadsrapporten och arbetar på en mer detaljerad analys av täckningsgrad och svarsfrekvens.

Vi hoppas att vi snart har kämpat oss igenom pandemin och att vi åter kan lägga mer kraft på gemensamma utvecklingsprojekt och även få träffas fysiskt!

Bästa hälsningar Marianne Arner registerhållare och Annika Elmstedt nationell koordinator

God Jul och ett riktigt gott nytt år önskar vi på HAKIR-kontoret!

Stort tack för god samverkan och fina HAKIR-relaterade insatser under 2021!

Med tillförsikt ser vi fram emot ett nytt utvecklande år tillsammans med er alla.

Varma hälsningar Annika och Marianne

 

OBS! Sista dag för registrering av data för 2021 är 22/1 2022, registreringar efter det kommer inte med i årsrapporten för 2021.

Patientinformation i fickformat

Vi har tagit fram en kort patientinformation i fickformat som kan vara till stöd när vi ska informera patienterna om syftet med vårt kvalitetsregister och vikten av deras medverkan.

På baksidan kan varje enhet själva fylla på med viktiga “komihåg”,  exempelvis inklusion/exklusionskriterier, utökade diagnoser eller aktuella forskningsprojekt.

 

 

Vi har även tryckt upp ett antal i ett vykortsliknande material som vi distribuerat till alla enheter, hoppas de ska komma till nytta. Hör av er om ni behöver fler.

Hälsningar Annika Elmstedt, nationell koordinator