Glad sommar

Vi vill önskar er alla i landet en riktigt glad sommar.

Varma hälsningar / Marianne och Nina

Ändra tema på hemsidan

För vetskap kommer vi att ändra tema på hemsidan inom kort, eftersom det vi har nu inte kommer att fungera med den uppdateringen som WordPress kommer att göra i sommar. Hoppa att ni kommer märka så lite som möjligt av det och att det inte kommer orsaka problem.

HAKIR-dagar i Umeå 8-9 november 2018

Efter input från landet så kommer HAKIR-dagarna hållas 8-9 november i Umeå. Torsdagen kommer vara för alla som arbetar med HAKIR och fredagen för koordinatorer/admin personal.

Vi kommer ha liknande tider som nu i april, så torsdag mellan kl 10-16:30 och fredagen kl 9-12. Hör gärna av er om ni har funderingar kring det.

Agenda och anmälan till dagarna kommer i höst.

Mvh Nina

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (ofta förkortad GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna innebär att ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas, och att de registrerades rättigheter stärks.

Förordningen omfattar inte bara personuppgifter som finns i register utan också sådana som finns i exempelvis word-dokument, excel-filer och i bilder.

I korthet kan man säga att vi får tydligare skyldighet att kunna visa att förordningen följs och ställer därför krav på dokumentation i större utsträckning än tidigare. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL), men patientdatalagen (PDL) förändras inte.

Nyheter i förordningen

  • Nya krav på innehållet i information till registrerade individer och personuppgiftsbiträdesavtal (PuB-avtal) införs.
  • Varje organisation ska ha ett dataskyddsombud som bland annat ska informera och ge råd samt övervaka hur personuppgifter behandlas i den egna organisationen.
  • Det införs en dokumentationsskyldighet och en skyldighet att anmäla så kallade personuppgiftsincidenter, exempelvis dataintrång, inom 72 timmar.
  • Den så kallade missbruksregeln försvinner. Det innebär att även digital behandling av personuppgifter i ostrukturerad form, t.ex. i löpande text, e-post, enkla listor, bilder och film, kommer att omfattas av förordningens hela regelverk.

 

För frågor vänligen kontakta Central registerkoordinator Nina Lindblad på e-mail; nl@hakir.se eller

Dataskyddsombud Cecilia Arrgård på e-mail; GDPR.sodersjukhuset@sll.se (generella frågor kring personuppgiftshantering).

För mer information kan vi hänvisa till: https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/