Problem med enkätutskick via 1177 28/5-1/6

Vid ett underhållsarbete i syfte att förbättra kopplingen mellan HAKIR och 1177 uppstod tyvärr en  bugg som påverkade utskicket av våra enkäter den 28/5-2/6.

Många patienter har tyvärr drabbats av upprepande enkätutskick samt påminnelser under ovanstående datum . Buggen är korrigerad och vi ber om ursäkt för det besvär vi orsakat. Du som patient behöver bara svara på den första enkäten, bortse från resterande.

Vänliga hälsningar Annika Elmstedt nationell registerkoordinator HAKIR

Skanning av proteser

Nu är pilotprojektet för skanning av ledimplantat direkt till HAKIR igång! Följande enheter deltar Malmö, Linköping, Stockholm och Uppsala.

Nationell uppföljning av  ledproteser inom handkirurgin är inkomplett i nuläget. Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna spåra implantat med dåliga resultat, både för våra patienters skull och för samhällsekonomin. Därför har vi på HAKIR i samarbete med RC-syd och det danska företaget Procordo arbetat för en bättre lösning. Det norska ledprotesregistret använder sedan flera år Procordo för skanning.

Procordo har byggt en handkirurgisk modul och uppdaterat sin databas med alla handkirurgiska ledproteser. RC Syd har skapat ett specifikt formulär där skannade data hämtas in. Pilotprojektet kommer att utvärderas under hösten, vi hoppas och tror att skanningen ska spara tid och ge oss mer exakta och säkra uppgifter om implantaten.

Marianne Arner registerhållare, Annika Elmstedt nationell koordinator

HAKIR-Dagarna 2023

25-26 maj träffas vi i Stockholm för våra årliga HAKIR-dagar, årets tema är tumbas.  Vi kommer belysa ämnesområdet från flera perspektiv och hoppas på stor delaktighet i efterföljande diskussioner. På fredagen är det arbetsmöte för koordinatorer och Rehab samt en kurs i datauttag för intresserade läkare. 7/4 är sista dag för anmälan som sker via din lokala koordinator.

Program HAKIR-dagarna

Varmt Välkomna! Annika Elmstedt nationell koordinator och Marianne Arner registerhållare

Certifieringsnivå 1!

Vi har den stora glädjen att få berätta att HAKIR nu har flyttats upp till den högsta certifieringsnivån för nationella kvalitetsregister! I nivå ett ligger de stora, och sedan lång tid etablerade registren kring diagnoser som stroke och diabetes.

Vår uppflyttning är mycket hedersam och visar att vårt idoga arbete genom åren har strävat åt rätt håll och har gett resultat. Certifieringsnivå 1 ger oss än bättre förutsättningar att kunna utvecklas vidare.

Det är en rad kriterier som måste uppfyllas för nivå ett, totalt 40 st. Det gäller till exempel god datakvalitet, att bidra till en bättre och mer jämlik vård, god geografisk spridning och samverkan, att aktivt möjliggöra och underlätta för forskning på registerdata, kvalitetsuppföljning och innovation, samverkan med relevanta NPO, och en täckningsgrad över 85 %.

Att vi nu uppfyller alla kriterier beror allra mest på det fina arbete som görs av er ute på enheterna.

Stort tack, kämpa på!

Marianne Arner Registerhållare, Annika Elmstedt Nationell registerkoordinator

19/1 sista dag för inmatning av data/formulär för 2022

Hoppas ni alla har haft fina helger! 19 januari är sista dag för inmatning av formulär i HAKIR om all data ska kunna komma med i årsrapportfilen för 2022.

Så alla ni som har eventuella papperskopior liggande för utökad registrering eller inte hunnit få in alla 002 för 2022, ta hjälp av era koordinatorer så vi får allt inmatat.

Kom ihåg att informera era patienter om 1177 och vår PREM/upplevelseenkät som utgår 3 v efter operation, alla enheter bör ha fått ett uppdaterat “talmanus för personal” med posten

Tack ! Annika Elmstedt nationell registerkoordinator

God Jul och Gott nytt år!

Önskar vi er alla som så förtjänstfullt bidragit i registerarbetet under 2022!

Stort tack för det kreativa och mycket goda samarbetet som i hög grad bidragit till den fina utvecklingen av HAKIR!

Nu hoppas vi att ni alla får en riktigt härlig jul och nyårshelg och vi ser mycket fram emot ett nytt spännande år tillsammans med er alla!

Varma hälsningar  Marianne, Lovisa och Annika