HAKIR-dagen 22 april blir semidigital!

Snart är det vår och dags för nationell registerdag för HAKIR.  Lokal på van der Nootska palatset i Stockholm  22 april är bokad sedan länge. På grund av pandemin är det fortsatt svårt att få resa, så vi kommer att ha ett “halvdigitalt” möte. På förmiddagen kommer det att bli videosända föredrag och på eftermiddagen grupparbete digitalt i Teams. De som har möjlighet att vara med på plats i Stockholm är mycket välkomna.  Vi är förstås noga med att följa eventuella restriktioner. Mötet riktar sig till alla medarbetare inom handkirurgi med intresse för kvalitetsuppföljning. Fokus i år är användning av registerdata för att förbättra vården. Anmälningslänk kommer om några veckor, men planera in datumet i kalendern om ni inte redan gjort det.

Marianne Arner, registerhållare HAKIR

Nya åtgärdskoder för kärlkirurgi

Som en del av er kanske redan noterat har det kommit nya åtgärds- (KVÅ-) koder för kärlkirurgi. Vi har nu lagt till dessa koder i HAKIR så att ni kan lägga in dem när det behövs. Sekr Carina Friberg och jag har också gjort en liten utskriftsbar sida KVÅ koder kärl hand och arm utskriftsbar A4 vers 2 som ni kan klippa till och lägga in i kodboken i uppslaget sidan 20-21 om ni så önskar. Bilagan hittar ni också under Grundregistrering på denna hemsida.

Marianne Arner, registerhållare

Nytt formulär – Komplikationer

Vi har fått ett önskemål om att skapa ett specifikt formulär för komplikationer där man även kan registrera sådant som inte lett till någon reoperation. Formuläret är enkelt och baseras på vanliga diagnos- och åtgärdskoder. HAKIR 005 Komplikationsformulär .

Observera att detta inte ersätter registreringen av reoperationer i grundformuläret utan är ett extra tillägg.

Nya vetenskapliga publikationer

Under 2020 publicerades hela åtta nya artiklar där HAKIR data har kunnat användas. Studierna handlar bland annat om köldkänslighet före och efter karpaltunnelklyvning samt om hur socioekonomiska faktorer kan påverka resultat efter nervfriläggningar. Samtliga artiklar finns under Forskning & Förbättringsarbete i listen ovan. Det är mycket glädjande att registerdata kommer till nytta för att undersöka resultat av våra behandlingar inom handkirurgi och att vi kan lyfta fram patienternas egna upplevelser.

Validering av koder i HAKIR

För ett kvalitetsregister är det avgörande att data som samlas in är korrekta och mäter det som avses. Detta kallas validitet. HAKIR har tillsammans med Registercentrum Syd gjort en sk valideringsstudie för våra diagnos- och operationskoder. I samarbete med klinikerna har vi jämfört de koder som registrerats i HAKIR med journaluppgifter. Resultaten är sammanställda här:  HAKIR – Resultat av valideringsstudie MA 210129

Glädjande nog visade studien att koderna överensstämde till 85%, vilket får anses som ganska bra. Genom att vara noggranna vid allt registreringsarbete kan vi bli ännu bättre. Det allra bästa vore förstås om koderna automatiskt kunde överföras från journalen till registret, men sådana nationella lösningar finns tyvärr ännu inte på plats.

Trevlig läsning önskar Marianne Arner (registerhållare) och Lovisa Björnberg (registerspecialist, RC Syd)