05a Tumbas operationsformulär uppdaterat

Formulär 05a Tumbasoperation är uppdaterat med tillägget “Partiell ledyteresektion”. Den nya versionen av formuläret finns att ladda ner här