1 februari byter 3C utseende

Tisdag 1 februari får vår registerplattform ett modernare gränssnitt. För att möjliggöra uppdateringen behöver systemet vara nedstängt hela denna dag. Inga registreringar kommer kunna genomföras utan får matas in i efterhand.

Det nya gränssnittet kommer inte påverka funktionaliteten men ge oss en del övergripande information. På förstasidan kommer viss generell information att visualiseras, såsom antal inloggningar/dag och antal aktiva register mm. Vi hoppas och tror att det ska bli bra.

På HAKIR arbetar vi förnärvarande bland annat med att förbättra funktionaliteten i och mellan våra formulär. Vi vill att det ska vara enklare för er användare att få en överblick och att inmatade variabler ska följa med till alla utökade formulär. Vi hoppas kunna skapa ett startdokument där alla, för patienten, aktuella formulär visas direkt. Vi ser även över månadsrapporten och arbetar på en mer detaljerad analys av täckningsgrad och svarsfrekvens.

Vi hoppas att vi snart har kämpat oss igenom pandemin och att vi åter kan lägga mer kraft på gemensamma utvecklingsprojekt och även få träffas fysiskt!

Bästa hälsningar Marianne Arner registerhållare och Annika Elmstedt nationell koordinator