19/1 sista dag för inmatning av data/formulär för 2022

Hoppas ni alla har haft fina helger! 19 januari är sista dag för inmatning av formulär i HAKIR om all data ska kunna komma med i årsrapportfilen för 2022.

Så alla ni som har eventuella papperskopior liggande för utökad registrering eller inte hunnit få in alla 002 för 2022, ta hjälp av era koordinatorer så vi får allt inmatat.

Kom ihåg att informera era patienter om 1177 och vår PREM/upplevelseenkät som utgår 3 v efter operation, alla enheter bör ha fått ett uppdaterat “talmanus för personal” med posten

Tack ! Annika Elmstedt nationell registerkoordinator