Välkommen till HAKIR!

HAKIR är ett nationellt handkirurgiskt kvalitetsregister som har funnits sedan 2010. HAKIR finns för att vi – genom individbaserad uppföljning av bland annat vårdinsatser och behandlingsresultat, med såväl patientrapporterade som objektiva data – vill förbättra vården för dig som patient!

Alla de sju kliniker vid landets universitetssjukhus, som är de som bedriver en stor del av den handkirurgiska vården i Sverige, arbetar med HAKIR. Fyra av klinikerna registrerar in data och resterande tre förväntas ansluta inom kort.

Vi samlar ihop information som rör om diagnos, undersökning, operation, behandling och ev. komplikationer och frågar dig som patient om din uppfattning av symtom, operationsresultat och vårt bemötande.

HAKIR är helt webbaserat och registrering sker före, under och 3 respektive 12 månader efter operation. Före operation fyller du som patient i en enkät på vår mottagning och efteråt får du ett sms med nya inloggningsuppgifter. Enkäten hittar du i menyn här till höger.

Alla som arbetar med HAKIR har ständig tillgång till sina egna resultat. Resultatrapporter tillsammans med de förbättringsarbeten som HAKIR hittills har genererat hittar du här ovan.

All registrering är frivillig och till dig som patient finns en informationsbroschyr där du kan läsa mer. Har du några frågor är du självklart välkommen att höra av dig.

Varmt tack till alla er som medverkar!

/Frida Bartonek och Marianne Arner