31 januari 2021, sista datum för registrering av 2020 års formulär

För att data ska komma med i uttaget till Årsrapporten 2020 är sista dag för registrering av 2020 års formulär den 31 januari 2021.