Ändra tema på hemsidan

För vetskap kommer vi att ändra tema på hemsidan inom kort, eftersom det vi har nu inte kommer att fungera med den uppdateringen som WordPress kommer att göra i sommar. Hoppa att ni kommer märka så lite som möjligt av det och att det inte kommer orsaka problem.