Årsrapport 2014

Årsrapportens viktigaste syfte är att väcka frågor och intresse kring den handkirurgiska vård som bedrivs i vårt land. Genom att visa vilka behandlingsmetoder som används, redovisa hur våra patienter uppfattar resultaten och hur deras händer fungerar postoperativt kan vi hitta förbättringsområden och områden för klinisk forskning. Årets rapport ger många sådana uppslag som vi hoppas kan leda vidare till olika förbättringar. Vi hoppas att ni får en intressant läsning.

Årsrapport för 2014

Årsrapport2014