Årsrapport 2015

Centrala arbetsgruppen för HAKIR vill tacka alla koordinatorer för gott samarbete, utan er lojalitet och intresse för HAKIR hade registret inte fungerat. All personal runt om i landet på mottagningar, rehab och operation har gjort ett fantastiskt jobb med att få in data. Vi vill tack vår nära samarbetspartner Registercentrum Syd. Vi vill förstås tacka alla patienter som medverkar genom att fylla i enkäter och ger sina synpunkter på svensk handkirurgi.

HAKIR är helt unikt internationellt och med tiden kommer vi att lära oss mycket som kan förbättra den handkirurgiska vården ytterligare.

Årsrapport 2015

framsida-arsrapport-2015