Årsrapport 2021

Årsrapporten för 2021 är nu klar och finns här för nedladdning.  Syftet med rapporten är belysa handkirurgin i Sverige, väcka intresse för våra behandlingsresultat och stimulera till förbättringsarbeten. Hoppas att ni finner våra analyser, sammanställningar och den pågående registerforskning intressant. Så fort vi har rapporten i tryck kommer vi skicka några ex med posten till alla våra anslutna enheter och andra berörda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig läsning!

Annika Elmstedt nationell registerkoordinator, Marianne Arner registerhållare HAKIR