Årsrapport 2022!

Nu är årsrapporten för 2022 klar och finns här för nedladdning.  Vi hoppas att våra sammanställningar och analyser ska väcka intresse och bidra till fortsatt utvecklingen av handkirurgin i Sverige.

I år har vi valt att sammanställa en separat forskningsbilaga där ni kan ta del av alla pågående forskningsprojekt.

Nytt för i år är även enhetsrapporter, här finner ni lite resultat specifikt för den deltagande enheten.

Stort tack till er alla ute på enheterna för allt arbete med insamlingen av data och till alla våra patienter som genom att svara på våra enkäter bidragit i hög grad!

Önskar er alla en trevlig läsning!

Marianne Arner registerhållare, Annika Elmstedt nationell koordinator