HAKIR i pandemitider

En enkät har under hösten skickats ut till landets lokala HAKIR-koordinatorer. Frågorna rör hur arbetet med HAKIR påverkats under pandemin. 9 svar har kommit in och vi vill tacka för er medverkan. För att ta del av enkätsvaren, klicka här.

Läs mer

“Månadens HAKIR”

Med start i september skickas månadsrapporter ut till enheterna. Rapporterna innehåller 8 grafer och visar bl.a. täckningsgrad, svarsfrekvens och reoperationer. Rapporterna skickas ut till lokala HAKIR-koordinatorer och verksamhetschefer på enheterna och kan användas på APT, som underlag till förbättringsarbete m.m. Vår förhoppning är att rapporterna gör att data som matas in i registret blir lättillgängligt…

Läs mer

Sommarhälsningar

Nu är det sommar och för många börjar en välförtjänt ledighet. För en del av er har vårens pandemi inneburit ändrade arbetsuppgifter och/eller arbetsrutiner. Trots detta är det fortsatt viktigt att registrera patienterna i HAKIR. Hittills har pandemin fått stora konsekvenser för handkirurgin och det vill vi följa upp. HAKIR-kontoret är stängt v. 28 –…

Läs mer

Direktöverföring av data till HAKIR, Skånes universitetssjukhus Malmö

Nu har direktöverföringen av data från journalsystem och operationsplaneringssystem till HAKIR kommit igång i Malmö. Region Skåne har som ambition att så många kvalitetsregister som möjligt ska samla in data med direktöverföring och startade för några år sedan ett projekt för att göra detta.  HAKIR valdes som lämpligt projekt för direktöverföring att börja med då…

Läs mer