Problem med enkätutskick via 1177 28/5-1/6

Vid ett underhållsarbete i syfte att förbättra kopplingen mellan HAKIR och 1177 uppstod tyvärr en  bugg som påverkade utskicket av våra enkäter den 28/5-2/6. Många patienter har tyvärr drabbats av upprepande enkätutskick samt påminnelser under ovanstående datum . Buggen är korrigerad och vi ber om ursäkt för det besvär vi orsakat. Du som patient behöver…

Läs mer

Skanning av proteser

Nu är pilotprojektet för skanning av ledimplantat direkt till HAKIR igång! Följande enheter deltar Malmö, Linköping, Stockholm och Uppsala. Nationell uppföljning av  ledproteser inom handkirurgin är inkomplett i nuläget. Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna spåra implantat med dåliga resultat, både för våra patienters skull och för samhällsekonomin. Därför har vi på…

Läs mer

HAKIR-Dagarna 2023

25-26 maj träffas vi i Stockholm för våra årliga HAKIR-dagar, årets tema är tumbas.  Vi kommer belysa ämnesområdet från flera perspektiv och hoppas på stor delaktighet i efterföljande diskussioner. På fredagen är det arbetsmöte för koordinatorer och Rehab samt en kurs i datauttag för intresserade läkare. 7/4 är sista dag för anmälan som sker via…

Läs mer

Certifieringsnivå 1!

Vi har den stora glädjen att få berätta att HAKIR nu har flyttats upp till den högsta certifieringsnivån för nationella kvalitetsregister! I nivå ett ligger de stora, och sedan lång tid etablerade registren kring diagnoser som stroke och diabetes. Vår uppflyttning är mycket hedersam och visar att vårt idoga arbete genom åren har strävat åt…

Läs mer

God Jul och Gott nytt år!

Önskar vi er alla som så förtjänstfullt bidragit i registerarbetet under 2022! Stort tack för det kreativa och mycket goda samarbetet som i hög grad bidragit till den fina utvecklingen av HAKIR! Nu hoppas vi att ni alla får en riktigt härlig jul och nyårshelg och vi ser mycket fram emot ett nytt spännande år…

Läs mer