Patientinformation i fickformat

Vi har tagit fram en kort patientinformation i fickformat som kan vara till stöd när vi ska informera patienterna om syftet med vårt kvalitetsregister och vikten av deras medverkan. På baksidan kan varje enhet själva fylla på med viktiga “komihåg”,  exempelvis inklusion/exklusionskriterier, utökade diagnoser eller aktuella forskningsprojekt.     Vi har även tryckt upp ett…

Läs mer

Revidering av Grundformulär Operation

Måndag 11/10, kvällstid, kommer vi att revidera HAKIR 002 Grundformulär Operation. I den nya versionen har vi tagit med anestesimetod, orsakskoder och gjort en tydligare uppställning av “andra orsaker till reoperation”. Att vi registrerar orsak till reoperation korrekt är av största vikt varför vi försökt förtydliga och förenkla. Vi har i samband med revideringen tagit…

Läs mer

Inställd HAKIR-dag

Höstens planerade HAKIR-dag är tyvärr inställd. Alla verksamheter har en ökad belastning efter pandemin och några enheter har reserestriktioner. Fokus för verksamheterna ligger framförallt på arbete med lokala flöden då många patienter nu står i kö i väntan på operation. Vi från centrala arbetsgruppen kommer istället göra flera verksamhetsbesök närmaste halvåret och ha tätare digitala…

Läs mer

Årsrapport 2020

Årsrapporten för 2020 är nu klar och finns här för nedladdning.  I årsrapporten kan ni bland annat ta del av intressanta analyser och pågående registerforskning. Tidigare årsrapporter för HAKIR finner ni under fliken Årsrapporter.                 Vi har även den stora glädjen att få tillkännage att HAKIRs registerhållare Marianne…

Läs mer

Ny vetenskaplig publikation med HAKIR- data

Malin Zimmerman och kolleger i Malmö och Linköping har undersökt köldkänslighet hos patienter med ulnarisnervpåverkan vid armbågen, så kallad ulnarisneurit. Man har samkört data med Nationella diabetesregistret (NDR) och har jämfört graden av köldkänslighet mellan patienter med eller utan diabetes. Köldkänslighet är en fråga i HAKIR-enkäten (HQ-8). Köldkänslighet är ett vanligt och uttalat symptom hos…

Läs mer

Trevlig sommar!

Tack för fin samverkan under våren!  Hoppas ni alla får möjlighet att njuta av sommaren och förhoppningsvis lite välförtjänt ledighet.  Vecka 28-30 har vi semester, vid brådskande ärenden skriv till oss båda ma@hakir.se och ae@hakir.se     Marianne Arner registerhållare och Annika Elmstedt registerkoordinator   

Läs mer