Ny vetenskaplig artikel med HAKIR-data publicerad

Denna artikel analyserar resultaten efter friläggning av ulnarisnerven och jämför patientrapporterade resultat hos diabetiker och icke-diabetiker. Data har samkörts mellan Nationella Diabetesregistret och HAKIR. Studien visar bland annat på skillnader i resultat mellan kvinnor och män med diabetes, där kvinnorna fick bättre symptomlindring av operationen än männen. Läs mer >>

Läs mer

Funktionsuppföljningar under coronapandemin

I utökad registrering i HAKIR kallar vi in patienter för bedömning av handfunktionen tre och tolv månader efter operation. Diagnosgrupper som omfattas är tumbasartros, proteskirurgi och böjsenskador samt handledskirurgi vid enstaka kliniker. Under pandemin ställer vi in alla inte helt nödvändiga sjukhusbesök. Vi kommer alltså att få att stort bortfall för HAKIR- bedömningar åtminstone under…

Läs mer

HAKIR i Corona-tider

Hela sjukvården är i nuläget ansträngd och vi på HAKIR har förståelse för att det handkirurgiska kvalitetsregistret kan komma lite i bakgrunden. Vi tycker ändå det är viktigt att även fortsatt sköta grundregistreringen som vanligt. Detta innebär att erbjuda patienterna att fylla i preoperativ enkät och sedan lägga in alla utförda operationer i Grundformulär operation…

Läs mer