National assessment manual

Nu är nationella mätmanualen översatt till engelska. Den finns att läsa och ladda ner under fliken Personalinformation / Nationella mätmanualer. You can find the National assessment manual Version 1, 2018 at Language / English.

Läs mer

Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2017

Idag har vi med stolthet presenterat HAKIR på Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2017 i Stockholm City Conference Center. På www.kvalitetsregister.se hittar du dokumentation från dagens konferens samt nyheter och aktuell information. / Marianne och Nina    

Läs mer

Postrar för nedladdning

Under november månad har vi tagit fram två postrar, en om PROM och en om Omvårdnadsprojektet. Klicka på bilden nedan för att ladda ner en pdf så att ni kan skriva ut och visa på era enheter.  

Läs mer

Reviderade formulär; 7a,7b,8a och 8b

Nu är handledsformulären 7 och 8 reviderade och färdiga i både webb och på papper. Under fliken Personalinformation -> Formulär -> Utökad registrering finns de att ta del av. Där finns även formulär för PRWE. Hoppas att ni kommer uppskatta uppdateringen och att vi på sikt kommer att lära oss mycket nytt.

Läs mer

Omvårdnadsformulär i HAKIR

Ett nationellt omvårdnadsprojekt har precis avslutats, efter 1 års arbete. Syftet med projektet var att utvidga HAKIR så att registret speglar den omvårdnad som görs inom handkirurgin och därmed kunna möjliggöra för förbättringsarbete och forskning på området. Projektet har mynnat ut i ett Omvårdnadsformulär som presenteras som ett webformulär som personalen på en Handkirurgisk mottagning…

Läs mer