Julhälsning från HAKIR-kontoret

God Jul och Gott Nytt (och bättre) år 2021 önskar vi på HAKIR kontoret! Trots allt elände så har HAKIR fortsatt att utvecklas och förbättras under 2020. Vi har många spännande planer inför 2021 och hoppas att normala rutiner och arbetssätt snart kan återupptas inom sjukvården. Handfunktion är viktig för livskvalitet och våra insatser runt…

Läs mer

Ny nationell HAKIR-koordinator

Vår duktiga nationella koordinator Maria Mering kommer tyvärr att sluta efter årsskiftet för att uppfylla en livsdröm och flytta till Hälsingland. Hon har gjort ett fantastiskt arbete under det år hon haft tjänsten. Hemsidan är bättre än aldrig förr, vi har kommit igång med flera stora projekt med många förbättringar av registerfunktioner. Allt är i…

Läs mer

Plansch på ny klassifikation av medfödda handavvikelser

I HAKIR finns sedan en tid tillbaka ett formulär för registrering av medfödda avvikelser i hand och arm (HAKIR 12). För att bättre kunna gruppera diagnoser och senare kunna planera för uppföljning av behandlingsresultat behövs en klassifikation och den som internationellt beslutats gälla kallas OMT. Vi på HAKIR/SÖS har gjort en plansch som översiktligt visar…

Läs mer

Handkirurgiska register internationellt

HAKIR har varit delaktigt i en översiktsartikel om nationella kvalitetsregister inom handkirurgi. Vårt register är unikt dels för att vi har med all typ av handkirurgi och dels för att vi samlar in patientrapporterade resultat. Vi kan vara stolta över HAKIR och hoppas att vi kan få fortsätta att förbättra och utveckla registret framöver.  

Läs mer

Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister publicerar nu en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna av kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan. Den ersätter den tidigare webbutbildningen ”Att driva kvalitetsregister”. Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister och företrädare för CPUA-myndigheter. Utbildningen kan också…

Läs mer

Validering av HAKIR-enkäten (HQ-8)

Vi är jätteglada att nu ha publicerat en vetenskaplig artikel som visar att den patientenkät som vi själva har utvecklat i HAKIR, kallad HQ-8, tycks fungera bra för att utvärdera patientrapporterade resultat (s.k. PROM) inom handkirurgi. Enkäten består av åtta frågor om olika symptom från hand och arm före och efter operation och vi har…

Läs mer