Ändra tema på hemsidan

För vetskap kommer vi att ändra tema på hemsidan inom kort, eftersom det vi har nu inte kommer att fungera med den uppdateringen som WordPress kommer att göra i sommar. Hoppa att ni kommer märka så lite som möjligt av det och att det inte kommer orsaka problem.

Läs mer

HAKIR-dagar i Umeå 8-9 november 2018

Efter input från landet så kommer HAKIR-dagarna hållas 8-9 november i Umeå. Torsdagen kommer vara för alla som arbetar med HAKIR och fredagen för koordinatorer/admin personal. Vi kommer ha liknande tider som nu i april, så torsdag mellan kl 10-16:30 och fredagen kl 9-12. Hör gärna av er om ni har funderingar kring det. Agenda…

Läs mer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (ofta förkortad GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna innebär att ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas, och att de registrerades rättigheter stärks. Förordningen omfattar inte bara personuppgifter som finns i register utan också sådana som finns i exempelvis word-dokument, excel-filer och i bilder. I korthet kan man säga att…

Läs mer

004 Omvårdnadsformulär

Efter många timmars arbete av sjuksköterskor och en statistiker på RCSyd, publicerar vi nu 004 Omvårdnadsenkät i HAKIR. Malmö, Stockholm och Uppsala har redan registrerat och utarbetat formuläret under en tid tillbaka. Formuläret finns under Personal, Formulär och Utökade formulär som papper, men givetvis även i 3C.    

Läs mer

Patientinformation på arabiska

Nu är arabiska patientinformationen färdig. Den finns under fliken Language där du också hittar spansk och turkisk patientinformation samt en engelsk sida med patientinformation, mätmanual, formulär och annat. Förslagsvis kan ni ha alla språk av patientinformationerna i väntrummet på mottagningen eller annan plats där patienter kan bli informerade om HAKIR.

Läs mer

National assessment manual

Nu är nationella mätmanualen översatt till engelska. Den finns att läsa och ladda ner under fliken Personalinformation / Nationella mätmanualer. You can find the National assessment manual Version 1, 2018 at Language / English.

Läs mer