HAKIR representerades på ISAR mötet i Leiden

I början av juni presenterades en poster om handkirurgiska kvalitetsregister på ISAR mötet i Leiden (International Society of Arthroplasty Registries) där HAKIR var representerat. Enligt genomgången är vi det enda handkirurgiska registret i världen som samlar in patientrapporterade resultat (PROM). Dessutom registrerar nästan alla de fem register man har identifierat bara ledprotesoperationer och inkluderar ingen…

Läs mer

Capio Movement i Halmstad

Idag välkomnar vi Capio Movement i Halmstad till HAKIR. Kontaktuppgifter finns under Deltagande enheter och Halland. Vi ser fram emot att få samarbeta med er. https://capio.se/specialist/halland/movement/om-capio-movement/nyhetsarkiv/nyheter/2019/hakir/

Läs mer