Boktips!

Handrehabilitering är ett teamarbete som innebär ett nära samarbete mellan patient, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Under hela rehabiliteringsprocessen måste olika aspekter vägas in avseende såväl de skadade strukturerna och handens funktioner som patientens situation och möjligheter att genomföra rehabiliteringen.

Boken ”Handrehabilitering” ger en grund till hur man undersöker och behandlar skador och sjukdomar i händerna och hur man ska prioritera och tänka under rehabiliteringen.

Det är 30 år sedan den förra boken om handrehabilitering på svenska kom ut. Det har sedan dess skett en stor kunskapsutveckling och många nya forskningsrön inom bland annat neurobiologin har tillkommit. Även kirurgin har utvecklats mycket, mobilisering startar idag ofta i ett tidigt skede vilket ställer nya krav på träning och ortosanpassning.  Boken belyser bland annat den plastiska hjärnan och arbets- och fysioterapeuten roll som lärare och coach. Det finns även ett specifikt kapitel om betydelsen av det psykosociala behandlingsarbetet efter en handskada liksom om köldkänslighet som är ett stort bekymmer för många patienter – inte bara efter nervskador.

Primärt är målgruppen studenter inom arbetsterapi, fysioterapi och medicin. Men även kliniskt verksamma och kolleger inom primärvården kan ha stor nytta av boken.

Författarna Anders Björkman (professor i handkirurgi), Birgitta Rosén (leg. Arbetsterapeut och universitetslektor) samt Stefan Johansson (leg. Fysioterapeut) har arbetat gemensamt under många år inom handkirurgin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Medförfattare är även Ingela Carlsson (leg arbetsterapeut och docent) och Karin Kristersson (leg hälso-och sjukvårdskurator/socionom)

Boken säljs bland annat via Studentlitteratur och  Catell.

Annika Elmstedt nationell registerkoordinator