Årsrapport för 2018 för HAKIR är nu klar

Vi presenterar data för över 100.000 operationer och 70.000 enkätsvar. Syftet med årsrapporten är att väcka intresse för våra behandlingsresultat inom handkirurgi i Sverige och att stimulera till att successivt förbättra vården. Genom att långsiktigt fortsätta kvalitetsuppföljningen i HAKIR och se till att data som läggs in i registret är korrekta och kompletta kommer vi med tiden att kunna lära…

Läs mer

Korrigerade fel i Årsrapporten för 2015

Tyvärr har vi upptäckt några små, men lite tråkiga fel i årsrapporten för 2015. De är korrigerade i den version som nu ligger på hemsidan och det senast upptryckta papperversionerna. Felen är följande: sid 4 andra stycket, fjärde raden. Sista siffran skall vara 84,4% (samma som i tabellen längre ned). sid 16, tabell 6. Procentsatserna…

Läs mer

Årsrapport 2015

Centrala arbetsgruppen för HAKIR vill tacka alla koordinatorer för gott samarbete, utan er lojalitet och intresse för HAKIR hade registret inte fungerat. All personal runt om i landet på mottagningar, rehab och operation har gjort ett fantastiskt jobb med att få in data. Vi vill tack vår nära samarbetspartner Registercentrum Syd. Vi vill förstås tacka…

Läs mer

Årsrapport 2014

Årsrapportens viktigaste syfte är att väcka frågor och intresse kring den handkirurgiska vård som bedrivs i vårt land. Genom att visa vilka behandlingsmetoder som används, redovisa hur våra patienter uppfattar resultaten och hur deras händer fungerar postoperativt kan vi hitta förbättringsområden och områden för klinisk forskning. Årets rapport ger många sådana uppslag som vi hoppas…

Läs mer