Korrigerade fel i Årsrapporten för 2015

Tyvärr har vi upptäckt några små, men lite tråkiga fel i årsrapporten för 2015. De är korrigerade i den version som nu ligger på hemsidan och det senast upptryckta papperversionerna. Felen är följande: sid 4 andra stycket, fjärde raden. Sista siffran skall vara 84,4% (samma som i tabellen längre ned). sid 16, tabell 6. Procentsatserna…

Läs mer

Årsrapport 2015

Centrala arbetsgruppen för HAKIR vill tacka alla koordinatorer för gott samarbete, utan er lojalitet och intresse för HAKIR hade registret inte fungerat. All personal runt om i landet på mottagningar, rehab och operation har gjort ett fantastiskt jobb med att få in data. Vi vill tack vår nära samarbetspartner Registercentrum Syd. Vi vill förstås tacka…

Läs mer