HAKIR-dagen 22 april

Välkomna till vår nationella registerdag för HAKIR.  Mötet riktar sig till alla medarbetare inom handkirurgi med intresse för kvalitetsuppföljning. Fokus i år är användning av registerdata för att förbättra vården. Vi har bjudit in Susanna Lagersten från kvalitetsregistercentrum för att inspirera oss inför fortsatta förbättringsarbeten. Program På grund av pandemin blir mötet helt digitalt och…

Läs mer

Save the date – 22 april 2021

Tyvärr har vi beslutat att ställa in höstens planerade HAKIR-dag i november p.g.a. pandemin. Vi satsar istället på en HAKIR-dag till våren, närmare bestämt torsdag den 22 april 2021 i Stockholm så boka dagen i era kalendrar redan nu. Marianne & Maria

Läs mer