Inställd HAKIR-dag

Höstens planerade HAKIR-dag är tyvärr inställd. Alla verksamheter har en ökad belastning efter pandemin och några enheter har reserestriktioner. Fokus för verksamheterna ligger framförallt på arbete med lokala flöden då många patienter nu står i kö i väntan på operation. Vi från centrala arbetsgruppen kommer istället göra flera verksamhetsbesök närmaste halvåret och ha tätare digitala…

Läs mer

Givande digital HAKIR-dag!

22 april genomfördes vår digitala HAKIR dag. Uppslutningen var stor, totalt var vi 55 deltagare från hela landet som kunde mötas via teams. Vi fick möjlighet att ta del av varandras utmaningar, utbyta erfarenheter och reflektera över hur vi tillsammans på bästa sätt kan fortsätta att utveckla den handkirurgiska vården. Marianne Arner delgav oss hur…

Läs mer

HAKIR-dagen 22 april

Välkomna till vår nationella registerdag för HAKIR.  Mötet riktar sig till alla medarbetare inom handkirurgi med intresse för kvalitetsuppföljning. Fokus i år är användning av registerdata för att förbättra vården. Vi har bjudit in Susanna Lagersten från kvalitetsregistercentrum för att inspirera oss inför fortsatta förbättringsarbeten. Program På grund av pandemin blir mötet helt digitalt och…

Läs mer

Save the date – 22 april 2021

Tyvärr har vi beslutat att ställa in höstens planerade HAKIR-dag i november p.g.a. pandemin. Vi satsar istället på en HAKIR-dag till våren, närmare bestämt torsdag den 22 april 2021 i Stockholm så boka dagen i era kalendrar redan nu. Marianne & Maria

Läs mer