Revidering av Grundformulär Operation

Måndag 11/10, kvällstid, kommer vi att revidera HAKIR 002 Grundformulär Operation. I den nya versionen har vi tagit med anestesimetod, orsakskoder och gjort en tydligare uppställning av “andra orsaker till reoperation”. Att vi registrerar orsak till reoperation korrekt är av största vikt varför vi försökt förtydliga och förenkla. Vi har i samband med revideringen tagit…

Läs mer

COPM nu i HAKIR

På initiativ från rehab-enheterna, som arbetar med utveckling av vården för plexusskador vid regionklinikerna i Umeå och Stockholm, har vi tagit fram ett nytt formulär, HAKIR 006 COPM. COPM, Canadian Occupational Performance Measure är en individualiserad bedömning av en individs egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförande av en aktivitet. Instrumentet publicerades…

Läs mer

Mindre ändringar i befintliga formulär

Vi har gjort mindre justeringar och tillägg i befintliga formulär: Opererad sida hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär. Huvudoperatör och Assistent hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär. Alternativet “Narkos” har lagts till under “Anestesiform” i 02a Flexorsenskada operationsformulär. Följande alternativ har…

Läs mer