004 Omvårdnadsformulär

Efter många timmars arbete av sjuksköterskor och en statistiker på RCSyd, publicerar vi nu 004 Omvårdnadsenkät i HAKIR. Malmö, Stockholm och Uppsala har redan registrerat och utarbetat formuläret under en tid tillbaka. Formuläret finns under Personal, Formulär och Utökade formulär som papper, men givetvis även i 3C.    

Läs mer

Fungerar enkäten hos alla nu?

Har ni haft problem idag? Gör som förklaringen nedan och starta sen om enheten igen, eftersom det även har gjorts några justeringar idag under dagen. Hör av er om ni har gjort enligt förklaringarna och de fortfarande inte fungerar. Med vänlig hälsning / Nina

Läs mer

Problem och lösningar

…. om ni har problem med att lägga in id, användarnamn eller skicka iväg enkäten. Starta om datorn så att sidan uppdateras. Hjälper det inte får ni trycka på F5 knappen x flera, för att datorn ska släppa sin gamla historik. Använder ni er av iPad så behöver ni gå in i inställningar / Safari /…

Läs mer

Ny layout på patientenkäten i morgon

10 januari efter lunch, kommer vi publicera en ny layout på patientenkäten. Innehållet är detsamma som tidigare, men vi hoppas att ni kommer uppleva denna mer användarvänlig. Om ni skulle stöta på några problem så vore jag mycket tacksam om ni kan ta kontakt med mig för snabb åtgärd av problemet. Vänliga hälsningar Nina Lindblad,…

Läs mer

Reviderade formulär; 7a,7b,8a och 8b

Nu är handledsformulären 7 och 8 reviderade och färdiga i både webb och på papper. Under fliken Personalinformation -> Formulär -> Utökad registrering finns de att ta del av. Där finns även formulär för PRWE. Hoppas att ni kommer uppskatta uppdateringen och att vi på sikt kommer att lära oss mycket nytt.

Läs mer

Omvårdnadsformulär i HAKIR tas i bruk

Nu är det äntligen dags att börja använda Omvårdnadsformuläret som är resultatet av det nationella omvårdnadsprojekt som pågått under 2015-2016. I formuläret kommer omvårdnaden runt den handkirurgiska patienten lyftas fram vad gäller sårbehandling, smärta och information och bli ett komplement till de övriga registreringarna som görs idag. Omvårdnadsformuläret/webformulär 004 kommer att börja användas i mindre…

Läs mer

Omvårdnadsformulär i HAKIR

Ett nationellt omvårdnadsprojekt har precis avslutats, efter 1 års arbete. Syftet med projektet var att utvidga HAKIR så att registret speglar den omvårdnad som görs inom handkirurgin och därmed kunna möjliggöra för förbättringsarbete och forskning på området. Projektet har mynnat ut i ett Omvårdnadsformulär som presenteras som ett webformulär som personalen på en Handkirurgisk mottagning…

Läs mer