Mindre ändringar i befintliga formulär

Vi har gjort mindre justeringar och tillägg i befintliga formulär: Opererad sida hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär. Huvudoperatör och Assistent hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär. Alternativet “Narkos” har lagts till under “Anestesiform” i 02a Flexorsenskada operationsformulär. Följande alternativ har…

Läs mer