Omvårdnadsprojektet

För två veckor sedan genomfördes andra mötet för omvårdnasprojektet med Eva Tallkvist som utvald projektledare. Delar av dagen fick gruppen riktigt bra handledning av Svensk Sjuksköterskeföreningens Strategiska rådgivare Åsa Andersson. Från startmötet 24 september har gruppen kommit långt redan och resultaten av arbetet så här långt kommer att presenteras under HAKIR-dagarna 12-13 november i Malmö.   

Läs mer

Startmöte för omvårdnadsformulär i HAKIR

Vi är en grupp från olika sjukhus i landet som ska träffas för ett uppstartsmöte, där vi kommer att diskutera ett eventuellt införande av omvårdnadsformulär i HAKIR. Vill du vara med och påverka införandet och utformningen så får du gärna höra av dig till mig. Väl mött. Nina Lindblad

Läs mer