National assessment manual

Nu är nationella mätmanualen översatt till engelska. Den finns att läsa och ladda ner under fliken Personalinformation / Nationella mätmanualer. You can find the National assessment manual Version 1, 2018 at Language / English.

Läs mer

Nationella mätmanualer

Rehabiliteringsenheterna, Handkirurgisk regionsjukvård i Sverige, har tagit fram två mätmanualer för vårt Handkirurgiska kvalitetsregister. En manual för mätning av rörelse- och styrka gällande armbåge, underarm och hand. En manual för mätning av handfunktion efter nervreparation-nervfunktion i handen enligt Rosen-score. Dom finns under fliken Personalinformation och Nationella mätmanualer.   

Läs mer