HAKIRs enkätflöde

Nu  förenklas och förbättras HAKIRs enkätflöde! 1/12 2022 går hela HAKIRs enkätflödet över till utskick via 1177 vårdguidens e-tjänster. I samband med övergången blir även PREM-enkäten (Patient reported experience outcome measures) som utgår 3 veckor efter patientens operation nationell. Vår registerplattform 3C kommer inte vara tillgänglig för inmatning av formulär 1-4/12 då själva uppgraderingen sker,…

Läs mer

Ny publikation!

I somras publicerades ytterligare en artikel  baserad på HAKIR-data som vi ännu inte presenterat här på hemsidan, det är Filippa Linde et al som har tittat på patienter med nerventrapments, olika yrken och dess  inverkan på operationsresultatet. “Surgically Treated Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow in Different Occupations and their Effect…

Läs mer

Förbättrad täckningsgrad!

Med ett kvartal kvar når vi nu den höga nivån 92 %!  Vår ambition är att ligga över 90 % så för 2022 ser det mycket lovande ut. En hög täckningsgrad är en viktig kvalitetsparameter för registret. Här ser ni hur täckningsgraden succesivt har förbättrats sedan pandemin, samtliga enheter har gjort ett enastående arbete. Vi…

Läs mer

Nationellt vårdprogram för tumbasartros

Nu är arbetet med med det nationella vårdprogrammet för tumbasartros som HAKIR varit delaktig i klart. De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter. Vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning: Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se) Nationella vårdprogram som rör vår specialitet…

Läs mer

Ny publikation

Malin Zimmerman med kollegor har nu fått ytterligare en intressant artikel publicerad “Socioeconomic Differences between Sexes in Surgically Treated Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment”, epidemiologia 2022. Studien belyser bland annat att socioekonomisk status påverkar kirurgiska resultat olika hos kvinnor och män med CTS eller UNE vid långtidsuppföljning.   Det är verkligen glädjande att…

Läs mer

Trevlig sommar!

Nu stundar midsommar och semestertider och vi på HAKIR centralt vill önska er alla en riktigt fin sommar och tacka för allt samarbete under året! Våra olika projekt fortskrider i god fart och snart går årsrapporten för 2021 i tryck. Under fliken “Så här tycker patienterna” kan ni ta del av färska spindeldiagram för några…

Läs mer