Ändra tema på hemsidan

För vetskap kommer vi att ändra tema på hemsidan inom kort, eftersom det vi har nu inte kommer att fungera med den uppdateringen som WordPress kommer att göra i sommar. Hoppa att ni kommer märka så lite som möjligt av det och att det inte kommer orsaka problem.

Läs mer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (ofta förkortad GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna innebär att ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas, och att de registrerades rättigheter stärks. Förordningen omfattar inte bara personuppgifter som finns i register utan också sådana som finns i exempelvis word-dokument, excel-filer och i bilder. I korthet kan man säga att…

Läs mer

Postrar för nedladdning

Under november månad har vi tagit fram två postrar, en om patientrapporterat outcome (PROM) och en om Omvårdnadsprojektet. Nedan finns en pdf fil för nedladdning så ni kan skriva ut och visa på era enheter. HAKIR postrar 2017

Läs mer

Mitten av augusti

Hej Hoppas att ni har haft och har en bra sommar. Nu i mitten av augusti så är den Centrala arbetsgruppen i full gång med Årsrapport 2016, gå igenom e-post efter semestern och planera inför hösten. Kontakta mig gärna vid funderingar. /Nina Lindblad Central registerkoordinator

Läs mer

HAKIR-dagar 23-24 november

Stort tack till alla som var med på HAKIR-dagen igår. Nästa gång ses vi 23-24 november i Göteborg, där torsdagen är hela arbetsgruppen och fredagen för koordinatorer/administrativa. Skriv gärna in det nya datumet för HAKIR-dagarna redan nu. Varmt välkomna.

Läs mer