Livestreaming 7 februari

HAKIR-dagen kommer att streamas live den 7 februari kl. 10.00 – 15.30 via en länk på hemsidan. Det kommer även att finnas möjlighet för de som tittar att ställa frågor via mejl under dagen.

Läs mer

HAKIR får internationell uppmärksamhet

I första numret 2020 av Journal of Hand Surgery (J Hand Surg Am 2020;45(1):57-61) finns en artikel kallad “Establishing a National Registry for Hand Surgery” där HAKIR beskrivs i positiva ordalag. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte lägga ut artikeln på hemsidan. Några citat: In 2010, the first national quality registry designed specifically for hand…

Läs mer

002 Grundformulär operation uppdaterat

I formuläret “002 Grundformulär operation” registreras nu förutom huvudoperatörens initialer även eventuell assisterande operatörs initialer. Uppdatering är gjord i 3C och även pappersformuläret är uppdaterat till Version 11. Pappersversionen går att ladda ner från hemsidan: Personalinformation – Formulär – Grundregistrering.

Läs mer

Nytt kösystem för uttag av rapporter

Vi har  lanserat ett nytt kösystem för era rapporter i Computo! När ni startar en rapport får ni numera ett ”könummer” som räknar ner er plats i kön tills att rapporten ”processas” i systemet. OBS! Ha endast ett ”Comporto/Computo-fönster” öppet när ni kör en rapport.

Läs mer

Information från registerhållaren

Nu har vi en ny nationell registerkoordinator på plats. Vi välkomnar Maria Mering som närmast arbetat med Gyncancerregistret på Karolinska universitetssjukhuset. Kontaktuppgifter är uppdaterade på hemsidan och vi kommer successivt att se över alla dokument så att det står rätt uppgifter överallt. Vi kan också berätta att vi hade ett tekniskt problem med vår webenkät i…

Läs mer