100 285 operationer

Med flera års nationellt samarbete så har vi tillsammans registrerat 100 285 operationer. Vi hoppas att ni på era kliniker använder er av registrets öppna utdatarapporter här på hemsidan till reflektioner och förbättringsarbeten för att bidra till positiv utveckling. TACK alla medarbetare av olika professioner ute i landet som på olika sätt bidragit till vårt gemensamma kvalitetsregister.

Läs mer