Driftstopp 18/10 kl. 11.00 – 13.00

————————————————– Viktig information: Fredagen 2019-10-18 kl 11.00-13.00 kommer 3C att vara nedstängt för underhållsarbete. Alla inmatningar behöver vara avslutade innan kl 11.00 för att inte riskera att förlora viktig data. ————————————————–

Läs mer

Information från registerhållaren

Nu har vi en ny nationell registerkoordinator på plats. Vi välkomnar Maria Mering som närmast arbetat med Gyncancerregistret på Karolinska universitetssjukhuset. Kontaktuppgifter är uppdaterade på hemsidan och vi kommer successivt att se över alla dokument så att det står rätt uppgifter överallt. Vi kan också berätta att vi hade ett tekniskt problem med vår webenkät i…

Läs mer

Stort tack till er alla

Lite overklig känsla, men nu har jag bara drygt två vecka kvar som nationell registerkoordinator för HAKIR. Det har varit fantastiskt roligt att få vara med från start och all kontakt med personal och patienter som har blivit under åren. Stort tack till er alla. Med vänliga hälsningar / Nina Lindblad

Läs mer

HAKIR representerades på ISAR mötet i Leiden

I början av juni presenterades en poster om handkirurgiska kvalitetsregister på ISAR mötet i Leiden (International Society of Arthroplasty Registries) där HAKIR var representerat. Enligt genomgången är vi det enda handkirurgiska registret i världen som samlar in patientrapporterade resultat (PROM). Dessutom registrerar nästan alla de fem register man har identifierat bara ledprotesoperationer och inkluderar ingen…

Läs mer

Capio Movement i Halmstad

Idag välkomnar vi Capio Movement i Halmstad till HAKIR. Kontaktuppgifter finns under Deltagande enheter och Halland. Vi ser fram emot att få samarbeta med er. https://capio.se/specialist/halland/movement/om-capio-movement/nyhetsarkiv/nyheter/2019/hakir/

Läs mer

Multiprofessionellt förbättringsprojekt i HAKIR 2019

HAKIR har bjudit in anslutna kliniker till att göra ett multiprofessionellt förbättringsarbete, för att ta vara på data som vi har i registret och som kan förbättra för personal och patienter. Registret fick svar från tre kliniker som redovisade en bra projektbeskrivning och ett bra mål, som ska redovisas på nästa nationella HAKIR-dag. Alla tre…

Läs mer

HAKIR – månadens register på RCSyd´s hemsida

Vad är du mest stolt över gällande registret?– Det multiprofessionella och nationella samarbetet inom handkirurgin som vi på relativt kort tid skapat genom HAKIR är jag mycket stolt över. Vårt fokus på patientrapporterade data är också en styrka eftersom handkirurgi i mycket gäller att förbättra livskvalitet och då måste vi involvera våra patienter i utvärderingen av…

Läs mer