Sommarhälsningar

Nu är det sommar och för många börjar en välförtjänt ledighet. För en del av er har vårens pandemi inneburit ändrade arbetsuppgifter och/eller arbetsrutiner. Trots detta är det fortsatt viktigt att registrera patienterna i HAKIR. Hittills har pandemin fått stora konsekvenser för handkirurgin och det vill vi följa upp. HAKIR-kontoret är stängt v. 28 –…

Läs mer

Direktöverföring av data till HAKIR, Skånes universitetssjukhus Malmö

Nu har direktöverföringen av data från journalsystem och operationsplaneringssystem till HAKIR kommit igång i Malmö. Region Skåne har som ambition att så många kvalitetsregister som möjligt ska samla in data med direktöverföring och startade för några år sedan ett projekt för att göra detta.  HAKIR valdes som lämpligt projekt för direktöverföring att börja med då…

Läs mer

Ny kodbok för handkirurgi

Carina Friberg, medicinsk sekreterare på Södersjukhuset, har varit med och skapat den nya nationella lathunden för kodning inom handkirurgin. Boken kostar 90 kr och kan beställas genom HAKIR-kontoret. info@hakir.se Läs mer >>

Läs mer

Ny vetenskaplig artikel med HAKIR-data publicerad

Denna artikel analyserar resultaten efter friläggning av ulnarisnerven och jämför patientrapporterade resultat hos diabetiker och icke-diabetiker. Data har samkörts mellan Nationella Diabetesregistret och HAKIR. Studien visar bland annat på skillnader i resultat mellan kvinnor och män med diabetes, där kvinnorna fick bättre symptomlindring av operationen än männen. Läs mer >>

Läs mer