Kvalitetsregister och juridik

Juridiken runt kvalitetsregister har under flera år varit under utredning och pågår, exempelvis anpassning till EU’s lagstiftning. Allt är ännu inte helt klarlagt och det finns utrymme för viss tolkning. När nya enheter ansluter till HAKIR får vi ofta frågor om vad som gäller och det är inte helt lätt att alltid vara tydlig. Några…

Läs mer

Färska “spindlar”

Nu har vi uppdaterat våra spindeldiagram med än fler svar från våra största patientgrupper. Ni finner diagrammen under rubriken till hö “Så här tycker patienterna”.  Data bygger på samtliga insamlade enkätsvar i HAKIR för respektive diagnos tom 2023. Svaren är helt avidentifierade. 0 = inga symptom, 100 = maximala symptom. Diagrammen visar medelvärden av enkätsvar…

Läs mer

Nya enheter

Vi är glada att få välkomna Atleva HandCenter Öresund – Malmö, samt Aleris Hand & Fot – Stockholm till HAKIR. Anslutningsgraden är viktig för oss och enheter som bedriver specialiserad handkirurgi ska självklart vara en del av samarbetet. Båda enheterna har visat stort engagemang, snabbt kommit igång och har redan bra rutiner för sin registrering….

Läs mer

HAKIR-Dagarna 2024

  Välkomna till årets HAKIR-dagar 17-18 april på Södersjukhuset i Stockholm.   Årets tema är “kvalitetsindikatorer” för handkirurgi och vi hoppas på stor uppslutning och givande diskussioner. På torsdagen har vi avsatt tid och rum även för läkargruppen för att möjliggöra fördjupade  diskussioner kring utvecklingen av vårt register. För alla detaljer och anmälan se program,…

Läs mer

Ännu en publicerad artikel!

“Effects of socioeconomic status on patient reported outcome after surgically treated trigger finger, a retrospective national registry based study”, Lesand L, Dahlin L B, Rydberg M, Zimmerman M Trigger finger (TF) är en vanlig orsak till funktionsnedsättning i handen och har en prevalens på cirka 1% i den allmänna befolkningen. I denna studie undersöktes det…

Läs mer

Ny HAKIR-data baserad artikel som belyser patientens medverkan efter operation/vid rehabilitering!

Mental and behavioural disorders increase the risk of tendon rupture after flexor tendon repair in zone I and II – Vilka patientberoende faktorer kan påverka risken för att en sena går av igen efter att ha reparerats?  Svingen J, Arner M. I denna vetenskapliga studie analyserades alla böjsensuturer i fingrar utförda på handkirurgiska kliniken på…

Läs mer