Funktionsuppföljningar under coronapandemin

I utökad registrering i HAKIR kallar vi in patienter för bedömning av handfunktionen tre och tolv månader efter operation. Diagnosgrupper som omfattas är tumbasartros, proteskirurgi och böjsenskador samt handledskirurgi vid enstaka kliniker. Under pandemin ställer vi in alla inte helt nödvändiga sjukhusbesök. Vi kommer alltså att få att stort bortfall för HAKIR- bedömningar åtminstone under…

Läs mer

HAKIR i Corona-tider

Hela sjukvården är i nuläget ansträngd och vi på HAKIR har förståelse för att det handkirurgiska kvalitetsregistret kan komma lite i bakgrunden. Vi tycker ändå det är viktigt att även fortsatt sköta grundregistreringen som vanligt. Detta innebär att erbjuda patienterna att fylla i preoperativ enkät och sedan lägga in alla utförda operationer i Grundformulär operation…

Läs mer

Inloggningsproblem p.g.a. uppdaterade SITHS-kort

Det pågår en nationell satsning på uppgradering av SITHS kort till SITHS e-id. Vissa regioner har redan påbörjat dessa medan andra är på gång. Om man har fått sitt kort uppgraderat kommer man i nuläget inte in på 3C registerplattform. Vi håller på att installera det certifikat som behövs för att man ska komma in…

Läs mer