Känselträning – broschyr

Efter en nervreparation växer nervfibrerna ut till nya hudområden och beröring av dessa hudområden projiceras då inom nya områden i hjärnbarken. Det sker en funktionell omorganisation i hjärnan – handen ”talar ett nytt språk” till hjärnan och patienten behöver känselträning för att lära sig tolka de nya signalerna. Det finns idag evidens för att använda…

Läs mer

Save the date – 22 april 2021

Tyvärr har vi beslutat att ställa in höstens planerade HAKIR-dag i november p.g.a. pandemin. Vi satsar istället på en HAKIR-dag till våren, närmare bestämt torsdag den 22 april 2021 i Stockholm så boka dagen i era kalendrar redan nu. Marianne & Maria

Läs mer

Driftstopp och uppdatering av 3C den 9 oktober kl. 9.00 – 12.00

Under senaste året har det, som ni vet, skett förändringar vad gäller SITHS-korten runtom i landet (processen är pågående).  Man har lagt till certifikat med en högre säkerhetsnivå/tillitsnivå 3 (LoA3) för de tjänster där SITHS korten används för att komma åt t ex patientuppgifter för att uppfylla säkerhetskraven enligt kvalitetsmärket Svensk E-legitimation. I regionerna har…

Läs mer

Mindre ändringar i befintliga formulär

Vi har gjort mindre justeringar och tillägg i befintliga formulär: Opererad sida hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär. Huvudoperatör och Assistent hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär. Alternativet “Narkos” har lagts till under “Anestesiform” i 02a Flexorsenskada operationsformulär. Följande alternativ har…

Läs mer

HAKIR i pandemitider

En enkät har under hösten skickats ut till landets lokala HAKIR-koordinatorer. Frågorna rör hur arbetet med HAKIR påverkats under pandemin. 9 svar har kommit in och vi vill tacka för er medverkan. För att ta del av enkätsvaren, klicka här.

Läs mer