Skanning av proteser

Nu är pilotprojektet för skanning av ledimplantat direkt till HAKIR igång! Följande enheter deltar Malmö, Linköping, Stockholm och Uppsala. Nationell uppföljning av  ledproteser inom handkirurgin är inkomplett i nuläget. Det är viktigt att i ett tidigt skede kunna spåra implantat med dåliga resultat, både för våra patienters skull och för samhällsekonomin. Därför har vi på…

Läs mer

HAKIR-Dagarna 2023

25-26 maj träffas vi i Stockholm för våra årliga HAKIR-dagar, årets tema är tumbas.  Vi kommer belysa ämnesområdet från flera perspektiv och hoppas på stor delaktighet i efterföljande diskussioner. På fredagen är det arbetsmöte för koordinatorer och Rehab samt en kurs i datauttag för intresserade läkare. 7/4 är sista dag för anmälan som sker via…

Läs mer

Certifieringsnivå 1!

Vi har den stora glädjen att få berätta att HAKIR nu har flyttats upp till den högsta certifieringsnivån för nationella kvalitetsregister! I nivå ett ligger de stora, och sedan lång tid etablerade registren kring diagnoser som stroke och diabetes. Vår uppflyttning är mycket hedersam och visar att vårt idoga arbete genom åren har strävat åt…

Läs mer

HAKIRs enkätflöde

Nu  förenklas och förbättras HAKIRs enkätflöde! 1/12 2022 går hela HAKIRs enkätflödet över till utskick via 1177 vårdguidens e-tjänster. I samband med övergången blir även PREM-enkäten (Patient reported experience outcome measures) som utgår 3 veckor efter patientens operation nationell. Vår registerplattform 3C kommer inte vara tillgänglig för inmatning av formulär 1-4/12 då själva uppgraderingen sker,…

Läs mer

Ny publikation!

I somras publicerades ytterligare en artikel  baserad på HAKIR-data som vi ännu inte presenterat här på hemsidan, det är Filippa Linde et al som har tittat på patienter med nerventrapments, olika yrken och dess  inverkan på operationsresultatet. “Surgically Treated Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow in Different Occupations and their Effect…

Läs mer