100 285 operationer

Med flera års nationellt samarbete så har vi tillsammans registrerat 100 285 operationer. Vi hoppas att ni på era kliniker använder er av registrets öppna utdatarapporter här på hemsidan till reflektioner och förbättringsarbeten för att bidra till positiv utveckling. TACK alla medarbetare av olika professioner ute i landet som på olika sätt bidragit till vårt gemensamma kvalitetsregister.

Läs mer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (ofta förkortad GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna innebär att ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas, och att de registrerades rättigheter stärks. Förordningen omfattar inte bara personuppgifter som finns i register utan också sådana som finns i exempelvis word-dokument, excel-filer och i bilder. I korthet kan man säga att…

Läs mer

Postrar för nedladdning

Under november månad har vi tagit fram två postrar, en om PROM och en om Omvårdnadsprojektet. Klicka på bilden nedan för att ladda ner en pdf så att ni kan skriva ut och visa på era enheter.  

Läs mer