Välkommen till HAKIR!

HAKIR är ett nationellt handkirurgiskt kvalitetsregister som har funnits sedan 2010. HAKIR finns för att vi – genom individbaserad uppföljning av bland annat vårdinsatser och behandlingsresultat, med såväl patientrapporterade som objektiva data – vill förbättra vården för dig som patient! Alla de sju kliniker vid landets universitetssjukhus, som är de som bedriver en stor del…

Läs mer

Hakirmöte

Vi har tyvärr varit tvungna att flytta på mötesdatumet i april, och för att det inte ska bli alldeles rörigt vill jag här förtydliga att vi den 10 februari är vi välkomna till möte i Malmö och den 27 april till Stockholm.

Läs mer