Förbättrad utdatarapport på hemsidan

Vi har fått hjälp att ytterligare förbättra de utdatarapporter som ligger till höger här på hemsidan (Utdatarapporter, välj sedan HAKIR). Man kommer nu direkt till en startsida (Dashboard) som visar några sammanställningar av de data som finns i de olika flikarna (t ex Operationstyper, Täckningsgrad, Postoperativa problem etc). Om du vill se din egen enhet-…

Läs mer

Nu har HAKIR två kvalitetsindikatorer på Vården i siffror

Kvalitetsindikatorerna är Täckningsgrad i Handkirurgiskt kvalitetsregister, HAKIR och Operation inom två dagar vid böjsenskada i finger. Indikatorerna som presenteras har valts genom gemensamma beslut i den nationella arbetsgruppen. Klicka på bilden så kommer du till våra kvalitetsindikatorer. När du har valt vilken indikator du vill se, så kan du välja Rapporterande enheter och vilken typ av…

Läs mer

100 285 operationer

Med flera års nationellt samarbete så har vi tillsammans registrerat 100 285 operationer. Vi hoppas att ni på era kliniker använder er av registrets öppna utdatarapporter här på hemsidan till reflektioner och förbättringsarbeten för att bidra till positiv utveckling. TACK alla medarbetare av olika professioner ute i landet som på olika sätt bidragit till vårt gemensamma kvalitetsregister.

Läs mer

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (ofta förkortad GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna innebär att ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas, och att de registrerades rättigheter stärks. Förordningen omfattar inte bara personuppgifter som finns i register utan också sådana som finns i exempelvis word-dokument, excel-filer och i bilder. I korthet kan man säga att…

Läs mer