HAKIR får internationell uppmärksamhet

I första numret 2020 av Journal of Hand Surgery (J Hand Surg Am 2020;45(1):57-61) finns en artikel kallad “Establishing a National Registry for Hand Surgery” där HAKIR beskrivs i positiva ordalag. Av upphovsrättsliga skäl kan vi tyvärr inte lägga ut artikeln på hemsidan. Författarna till artikeln är imponerade av att patientrapporterade resultat ingår i HAKIR…

Läs mer

002 Grundformulär operation uppdaterat

I formuläret “002 Grundformulär operation” registreras nu förutom huvudoperatörens initialer även eventuell assisterande operatörs initialer. Uppdatering är gjord i 3C och även pappersformuläret är uppdaterat till Version 11. Pappersversionen går att ladda ner från hemsidan: Personalinformation – Formulär – Grundregistrering.

Läs mer

Nytt kösystem för uttag av rapporter

Vi har  lanserat ett nytt kösystem för era rapporter i Computo! När ni startar en rapport får ni numera ett ”könummer” som räknar ner er plats i kön tills att rapporten ”processas” i systemet. OBS! Ha endast ett ”Comporto/Computo-fönster” öppet när ni kör en rapport.

Läs mer