Multiprofessionellt förbättringsprojekt i HAKIR 2019

HAKIR har bjudit in anslutna kliniker till att göra ett multiprofessionellt förbättringsarbete, för att ta vara på data som vi har i registret och som kan förbättra för personal och patienter. Registret fick svar från tre kliniker som redovisade en bra projektbeskrivning och ett bra mål, som ska redovisas på nästa nationella HAKIR-dag. Alla tre…

Läs mer

HAKIR – månadens register på RCSyd´s hemsida

Vad är du mest stolt över gällande registret?– Det multiprofessionella och nationella samarbetet inom handkirurgin som vi på relativt kort tid skapat genom HAKIR är jag mycket stolt över. Vårt fokus på patientrapporterade data är också en styrka eftersom handkirurgi i mycket gäller att förbättra livskvalitet och då måste vi involvera våra patienter i utvärderingen av…

Läs mer

Förbättrad utdatarapport på hemsidan

Vi har fått hjälp att ytterligare förbättra de utdatarapporter som ligger till höger här på hemsidan (Utdatarapporter, välj sedan HAKIR). Man kommer nu direkt till en startsida (Dashboard) som visar några sammanställningar av de data som finns i de olika flikarna (t ex Operationstyper, Täckningsgrad, Postoperativa problem etc). Om du vill se din egen enhet-…

Läs mer

Nu har HAKIR två kvalitetsindikatorer på Vården i siffror

Kvalitetsindikatorerna är Täckningsgrad i Handkirurgiskt kvalitetsregister, HAKIR och Operation inom två dagar vid böjsenskada i finger. Indikatorerna som presenteras har valts genom gemensamma beslut i den nationella arbetsgruppen. Klicka på bilden så kommer du till våra kvalitetsindikatorer. När du har valt vilken indikator du vill se, så kan du välja Rapporterande enheter och vilken typ av…

Läs mer

100 285 operationer

Med flera års nationellt samarbete så har vi tillsammans registrerat 100 285 operationer. Vi hoppas att ni på era kliniker använder er av registrets öppna utdatarapporter här på hemsidan till reflektioner och förbättringsarbeten för att bidra till positiv utveckling. TACK alla medarbetare av olika professioner ute i landet som på olika sätt bidragit till vårt gemensamma kvalitetsregister.

Läs mer