Dataskyddsförordningen (GDPR)

Dataskyddsförordningen (ofta förkortad GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018. De nya reglerna innebär att ansvar och skyldigheter förtydligas och utökas, och att de registrerades rättigheter stärks. Förordningen omfattar inte bara personuppgifter som finns i register utan också sådana som finns i exempelvis word-dokument, excel-filer och i bilder. I korthet kan man säga att…

Läs mer

Patientinformation på arabiska

Nu är arabiska patientinformationen färdig. Den finns under fliken Language där du också hittar spansk och turkisk patientinformation samt en engelsk sida med patientinformation, mätmanual, formulär och annat. Förslagsvis kan ni ha alla språk av patientinformationerna i väntrummet på mottagningen eller annan plats där patienter kan bli informerade om HAKIR.

Läs mer

Nationell patientinformation

Nu publicerar vi den nationella patientinformationen som är framtagen med hjälp av Fotogruppen på Södersjukhuset. Under fliken För patienten och Patientinformation finns det en generell information för hela landet och kontaktperson på respektive klinik. För personal som ska göra en lokal patientinformation finns det en generell patientinformation med och utan QR-kod, mall för lokala uppgifter och…

Läs mer