Nationell patientinformation

Nu publicerar vi den nationella patientinformationen som är framtagen med hjälp av Fotogruppen på Södersjukhuset. Under fliken För patienten och Patientinformation finns det en generell information för hela landet och kontaktperson på respektive klinik. För personal som ska göra en lokal patientinformation finns det en generell patientinformation med och utan QR-kod, mall för lokala uppgifter och…

Läs mer