COPM nu i HAKIR

På initiativ från rehab-enheterna, som arbetar med utveckling av vården för plexusskador vid regionklinikerna i Umeå och Stockholm, har vi tagit fram ett nytt formulär, HAKIR 006 COPM.

COPM, Canadian Occupational Performance Measure är en individualiserad bedömning av en individs egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförande av en aktivitet. Instrumentet publicerades första gången 1990 och kommer ursprungligen från Canada. COPM har översatts till svenska av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. COPM är välbeforskat och evidensbaserat med en personcentrerad grund. För att få tillstånd att använda instrumentet i HAKIR krävdes avtal vilket vi nu lyckats få på plats.

Syftet med COPM är att upptäcka förändringar i en individs självrapporterade aktivitetsutförande över tid. Målgruppen är barn och vuxna med funktionshinder och lämpar sig väl vid utvärdering av olika behandlingsresultat inom vårt ämnesområde.

Det krävs förkunskaper för att kunna administrera instrumentet på ett korrekt sätt och manualen finns att köpa på Sveriges Arbetsterapeuters hemsida

 

 

 

 

 

Formulär HAKIR 006 COPM finner ni under Personalinformation\Utökad registrering

 

/Marianne Arner, registerhållare  och Annika Elmstedt, nationell koordinator