Coronapandemin slår hårt mot specialiserad handkirurgi

Pandemin under våren 2020 har krävt stora neddragningar av operationsverksamhet på akutsjukhusen. På de flesta ställen utförs enbart akut handkirurgi sedan tre månader tillbaka. I HAKIR noterades i april en minskning av antalet operationer med nästan 70 % jämfört med samma månad 2019. Läs mer >>