Deltagande enheter

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Aleris Elisabethsjukhuset, Uppsala

Södersjukhuset, Stockholm

HandCenter, Stockholm

Liljeholmens Ortopedi, Stockholm

Farsta Ortoped- och Kirurgklinik

Universitetssjukhuset, Örebro

Capio Läkargruppen, Örebro

Universitetssjukhuset, Linköping

Sahlgrenska universitetssjukhuset Mölndal

HandCenter, Göteborg

Capio Movement, Halmstad

Skånes universitetssjukhus, Malmö

Aleris Malmö Arena

Ortopedkliniken, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Aleris Specialistvård, Ängelholm

HandCenter Öresund

Aleris Hand & Fot