Direktöverföring av data till HAKIR, Skånes universitetssjukhus Malmö

Nu har direktöverföringen av data från journalsystem och operationsplaneringssystem till HAKIR kommit igång i Malmö.

Region Skåne har som ambition att så många kvalitetsregister som möjligt ska samla in data med direktöverföring och startade för några år sedan ett projekt för att göra detta.  HAKIR valdes som lämpligt projekt för direktöverföring att börja med då HAKIR har konkreta och distinkta variabler.

I projektgruppen har representanter från AddPro, Melior (jounalsystem), Orbit (operationsplaneringssystem), Handkirurgen samt RC Syd ingått.

Vad har vi gjort:
Steg 1 – Identifiera vilka fakta i RC Syds listor som skulle hämtas från våra IT-system Melior, Orbit och Digma.
Steg 2 – Bygga nya journalmallar i journalsystemet som identifierade variabler på ett tydligare sätt. T.ex. att skadedatum ej står i fritext utan har ett eget sökord samt att t.ex. omvårdnadsformuläret blivit en journalanteckning.
Vi har lagt in formulären för utökad operation av Flexorsenor, Proteser, Dupuytren och Tumbas och om operationen är primär eller reoperation i vårt operationsplaneringssystem.

Det har varit ett stort och omfattande arbete att få allt att fungera så det har tagit lite längre tid än vad vi initialt räknade med.
Koder till enkäter kommer tyvärr även fortsättningsvis att behöva göras manuellt.

SDV, Skånes digitala vårdsystem ska gå i drift nov. 2021 och arbete pågår nu med att få in allt i det nya systemet. Vi hoppas att det därför kommer bli ännu enklare det dagliga arbetet.

Helena Hansson, lokal HAKIR-koordinator i Malmö