Driftstopp och uppdatering av 3C den 9 oktober kl. 9.00 – 12.00

Under senaste året har det, som ni vet, skett förändringar vad gäller SITHS-korten runtom i landet (processen är pågående).  Man har lagt till certifikat med en högre säkerhetsnivå/tillitsnivå 3 (LoA3) för de tjänster där SITHS korten används för att komma åt t ex patientuppgifter för att uppfylla säkerhetskraven enligt kvalitetsmärket Svensk E-legitimation.

I regionerna har man antingen bytt ut gamla kort till nya eller så har man uppgraderat gamla kort med de nya certifikaten.  Detta har inneburit att många registeranvändare runtom i landet har stött på diverse olika problem när de försökt logga in i kvalitetsregistren.

Det har omfattat allt från att man inte kunnat hitta användaren till att man inte kan ansluta till sidan på ett säkert sätt. Vilket problem eller felmeddelande man stött på har varierat beroende på vilken webbläsare man använt (Chrome, Edge, Internet Explorer etc), vilket operativsystem man har, om man råkat välja fel certifikat etc.

Utifrån de inkomna problemen har vi analyserat och gått igenom vad vi behöver göra i 3C för att registerplattformen ska fungera så optimalt som möjligt för så många som möjligt. Det omfattar flera åtgärder i en långsiktig plan.