Elisabethsjukhuset, ny registrerande enhet

Vi välkomnar Elisabethsjukhuset i Uppsala som ansluter till HAKIR idag!