Enkäter

 

Inloggning patientenkät – klicka här

Information om vilka eventuella symtom och hand/armfunktion du har före jämfört med efter operation och vad du tycker om vården du fått är en viktig del av HAKIR, som behövs tillsammans med den lite mer objektiva datan (operation, komplikationer osv) för att vi ska förstå vad som kan bli bättre. Före operation och 3 respektive 12 månader frågar vi dig därför om du vill fylla i en enkät. Det är samma enkät varje gång. 

Före din operation kommer din vårdgivare berätta för dig när det är dags att fylla i enkäten, och även finnas till för att svara på frågor osv. Alla HAKIR-anslutna kliniker har en särsklid dator på sina respektive handkirurgmottagningar där du kommer kunna fylla i enkäten.

Tre och tolv månader efter din operation skickar vi ett mail till dig med en länk till din uppföljningsenkät. När du klickar på länken så fylls dina nya inloggningsuppgifter i automatiskt.

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta HAKIR-koordinatorn vid din klinik, kontaktuppgifter hittar du här.

 

Pappersenkäter

Eftersom det orsakar oss mycket tidskrävande administration vill vi undvika enkäter i pappersform, men ifall webbenkäten av något skäl inte fungerar eller något annat krånglar är du självklart välkommen att skriva ut, fylla i och skicka in enkäterna för hand istället. Skickas till koordinatorn vid din klinik. OBS: om du fyllde i en pappersenkät före operation så får du automatiskt en ny pappersenkät skickad till dig när det är dags.

Patientenkät före operation

Patientenkät efter operation