Enkätinformation

Patientenkäter i samband med din operation

HAKIR arbetar kontinuerligt med att ytterligare förbättra kvaliteten på den vård som ges. Att få ta del av dina skattade besvär och din funktion i hand/arm samt dina erfarenheter av vårdupplevelsen hjälper oss att utveckla och förbättra vården.

Vi har två olika enkäter.

  • En enkät där du skattar dina besvär och funktion före din operation, 3 och 12 månader efter din operation
  • En enkät som berör din upplevelse av vården och det bemötande du fått, denna enkät besvarar du 3 veckor efter din operation

Alla vuxna och ungdomar from 13 års ålder ombeds svara på våra enkäter.

 

Så här gör du för att delta

Enkäterna skickas ut via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du kan svara på enkäterna  genom att logga in på 1177.se. För att vi ska kunna skicka enkäter till dig behöver du aktivera aviseringar. Då får du ett mejl eller sms när du har ett nytt meddelande från oss.

 

Dina uppgifter skyddas

Det är frivilligt att delta i undersökningen och dina svar hanteras anonymt. Det samlade resultatet kommer att användas som underlag för förbättringar av vården.

Om du har frågor angående HAKIR, kontakta lokal koordinator på den enhet där du har fått eller ska få din behandling.

Tack för din medverkan.