Enkätinformation

Patientenkäter i samband med din operation

HAKIR arbetar kontinuerligt med att ytterligare förbättra kvaliteten på den vård som ges. Att få ta del av dina skattade besvär och din funktion i hand/arm samt dina erfarenheter av vårdupplevelsen hjälper oss att utveckla och förbättra vården.

Vi har två olika enkäter.

 • En enkät där du skattar dina besvär och funktion före din operation, 3 och 12 månader efter din operation
 • En enkät som berör din upplevelse av vården och det bemötande du fått, denna enkät besvarar du 3 veckor efter din operation

Alla vuxna och ungdomar from 13 års ålder ombeds svara på våra enkäter.

 

Så här gör du för att delta

Enkäterna skickas ut via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Du kan svara på enkäterna  genom att logga in på 1177.se. För att vi ska kunna skicka enkäter till dig behöver du aktivera aviseringar. Då får du ett mejl eller sms när du har ett nytt meddelande från oss.

 

Dina uppgifter skyddas

Det är frivilligt att delta i undersökningen och dina svar hanteras anonymt. Det samlade resultatet kommer att användas som underlag för förbättringar av vården.

Om du har frågor angående HAKIR, kontakta lokal koordinator på den enhet där du har fått eller ska få din behandling.

Tack för din medverkan.

 

Här nedan finner du våra enkätfrågor i löpande text (möjliggör översättning)

Enkäten gäller de besvär du har haft den senaste veckan, i den arm/hand som har opererats. Kryssa för det svarsalternativ som stämmer bäst överens med dina ev. besvär.

 

Jag är (ange den hand du skriver med): Vänsterhänt, högerhänt eller tvåhänt

Arm/hand som har opererats: Vänster eller höger

Röker du? Välj ett alternativ:

Aldrig varit rökare

Före detta rökare

Röker, ej dagligen

Dagligrökare

Del 1

Fråga 1-8. Gradering 0 = inga problem  –  100 = värsta tänkbara problem

 1. Smärta vid belastning
 2. Smärta vid rörelser utan belastning
 3. Vilovärk
 4. Stelhet
 5. Svaghet
 6. Domningar/stickningar i fingrarna (”sockerdrickskänsla”)
 7. Köldkänslighet (obehag/besvär när du utsätts för kyla)
 8. Förmåga att utföra dagliga aktiviteter

 

 1. Hur upplever Du resultatet av operationen?

0 = helt missnöjd  –  100 = helt nöjd.

 1. Hur upplever Du bemötandet på kliniken under behandlingstiden?

0 = helt missnöjd  –  100= helt nöjd.

 

Del 2

Denna enkät berör Dina symtom och Din förmåga att utföra vissa aktiviteter. Svara på varje fråga, baserat på hur Du har mått den senaste veckan, genom att kryssa för ett svarsalternativ för varje fråga. Om det är någon aktivitet Du inte har utfört den senaste veckan får Du kryssa för det svar som Du bedömer stämmer bäst om Du hade utfört aktiviteten. Det har ingen betydelse vilken arm eller hand Du använder för att utföra aktiviteten. Svara baserat på Din förmåga oavsett hur Du utför uppgiften.

Fråga 1-6, gradering, 5 nivåer:  Ingen svårighet  –  Viss svårighet  –  Måttlig svårighet  –  Stor svårighet –  Omöjligt att göra

 1. Öppna en ny burk eller hårt sittande lock
 2. Utföra tunga hushållssysslor (t ex tvätta golv, putsa fönster, hänga tvätt)
 3. Bära matkassar eller portfölj
 4. Tvätta Din rygg
 5. Använda en kniv för att skära upp maten
 6. Fritidsaktiviteter som tar upp viss kraft eller stöt genom arm, axel eller hand (t ex spela golf, använda hammare, spela tennis, skytte, bowling)
 1. Under den senaste veckan, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört Ditt vanliga umgänge med anhöriga, vänner, grannar eller andra?

Inte alls  –  Lite  –  Måttligt  –   Mycket  –   Väldigt mycket

 1. Under den senaste veckan, i vilken utsträckning har Dina arm-, axel- eller handproblem stört Ditt vanliga arbete eller andra dagliga aktiviteter?

Inte alls  –   Lite  –  Måttligt  –  Mycket  –   Väldigt mycket

 

Ange svårighetsgraden på Dina symtom den senaste veckan:

 1. Värk/smärta i arm, axel eller hand

Ingen  –  Lätt  –  Måttlig  –  Svår  –  Mycket svår

 1. Stickningar (sockerdrickskänsla) i arm, axel eller hand

Ingen  –  Lätt  –  Måttlig  –  Svår  –  Mycket svår

 1. Har Du haft svårt att sova, under den senaste veckan, på grund av värk/smärta i arm, axel eller hand?

Inte alls  –  Viss svårighet  –   Måttlig svårighet  –  Stor svårighet  –  Mycket stor svårighet