Förbättrad täckningsgrad!

Med ett kvartal kvar når vi nu den höga nivån 92 %!  Vår ambition är att ligga över 90 % så för 2022 ser det mycket lovande ut.

En hög täckningsgrad är en viktig kvalitetsparameter för registret.

Här ser ni hur täckningsgraden succesivt har förbättrats sedan pandemin, samtliga enheter har gjort ett enastående arbete. Vi har flera nya enheter som alla redan har fått till bra rutiner för sina operationsregistreringar.

Täckningsgrad i HAKIR är antal registrerade operationer / antalet utförda operationer i %. Patienter som inte kan registreras (saknar svenskt personnummer, har skyddad identitet) exkluderas varför täckningsgradsmålet inte kan vara 100 %

Tack för allt fantastiskt arbete ute på enheterna!

Annika Elmstedt nationell koordinator, Marianne Arner registerhållare