Forskning på HAKIRdata

Vi kan här presentera fem nya publicerade artiklar och totalt är vi uppe i 18 stycken. Det är extra glädjande att HAKIR-forskning nu bedrivs i nästan alla regioner.

Ni finner alla artiklar baserade på vår registerdata länkade i full text under fliken Forskning / Publicerade artiklar

Forskning – HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister

Önskar er givande intressant läsning! Annika Elmstedt nationell registerkoordinator och Marianne Arner registerhållare