Forskning

Som forskare eller student är du varmt välkommen att kontakta oss om du vill att vi handlägger en förfrågan om datauttag ur HAKIR.

Flödesschema datauttag för forskning

Blankett för ansökan om datauttag från HAKIR

Här hittar du informationsmaterial framtaget av Sveriges Kommuner och Regioner som hjälper dig på vägen: www.kvalitetsregister.se

 


HAKIRs forskningsstyrgrupp:

Lars Dahlin (Malmö), Ingela Carlsson (Malmö), Simon Farnebo (Linköping), Sara Edsfeldt (Uppsala), Gustav Andersson (SHF), Mikael Åström  (RC-Syd), Christina Ljungberg (Umeå), Erika Nyman (Linköping), Marcus Sagerfors (Örebro), Jonas Svingen (Linköping) Marianne Arner (Registerhållare)

 


Pågående forskningsprojekt

Det pågår flera projekt på data kopplade till HAKIR. För att ta del av aktuella projekt se årsrapport 

 


Publicerade artiklar/arbeten

 

  1. Incidence, demographics and rehabilitation after digital nerve injury, A population-based study of 1004 adult patients in Sweden. Evertsson L, Carlsson C, Turesson C, Ezer MS, Arner M, Navarro CM (2023) PLoS ONE 18(4): e0283907.
  2. Patient-reported outcome measures and their association to the strickland classification after flexor tendon repair. M Renberg, J Svingen, M Arner, S Farnebo, JHS Eu feb 2023
  3. Cold sensitivity and its association to functional disability following a major nerve trunk injury in the upper extremity, A national registry-based study. Frostadottir D, Ekman L, Zimmerman M, Dahlin LB. PLoS One. 2022 Jul 12;17(7).
  4. Socioeconomic Differences between Sexes in Surgically Treated Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment. Malin Zimmerman, Epidemiologia july 2022
  5. Surgically Treated Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow in Different Occupations and their Effect on Surgical Outcome. Linde et al, JOEM june 2022
  6. Risk factors for reoperation after flexor tendon repair: a registry study. Jonas Svingen J Hand Surgery Eur 2022
  7. Preoperative electrophysiology in patients with ulnar nerve entrapment at the elbow – prediction of surgical outcome and influence of age, sex and diabetes. Ilka Anker et al. Frontiers 2022
  8. Trapeziectomy with or without a tendon-based adjunct: a registry-based study of 650 thumbs. Wilcke MK, Evans K, J Hand Surg Eur Vol. 2022
  9. Cold sensitivity, functional disability and predicting factors after a repaired digital nerve injury. Frostadottir D. Sci Rep. 2022
  10. Ulnar nerve dislocation in ulnar nerve entrapment at the elbow. Influence on surgical outcome. Anker I/j.hansur.2021.
  11. Cold Sensitivity in Ulnar Neuropathy at the Elbow – Relation to Symptoms and Disability, Influence of Diabetes and Impact on Surgical Outcome. Malin Zimmerman 2021
  12. What Are the Patient-reported Outcomes of Trapeziectomy and Tendon Suspension at Long-term Follow-up? Jennifer Moriatis Wolf 2021
  13. Socioeconomics factors predicting outcome in surgically treated carpal tunnel syndrome: a national registry-based study. Malin Zimmerman 2021
  14. Current national hand surgery registries worldwide. Konstantinos Vakalopoulos 2020
  15. Construct validity, floor and ceiling effects, data completeness and magnitude of change for the eight-item HAKIR questionnaire: a patient-reported outcome in the Swedish National Healthcare Quality Registry for hand surgery. Ingela K Carlsson 2020
  16. Occurrence of cold sensitivity in carpal tunnel syndrome and its effects on surgical outcome following open carpal tunnel release. Malin Zimmerman 2020
  17. A smartphone application to facilitate adherence to home-based exercise after flexor tendon repair: A randomised controlled trial. Jonas Svingen 2020
  18. Socioeconomic Factors in Patient with Ulnar nerve Compression at the Elbow: A national Registry-Based study. Malin Zimmerman 2020
  19. Ulnar Nerve Entrapment in Diabetes: Patientreported Outcome after Surgery in National Quality Registries. Malin Zimmerman 2020
  20. A registry based analysis of the patient reported outcome after surgery for trapeziometacarpal joint osteoarthritis. Maria Wilcke 2020
  21. Open carpal tunnel release and diabetes: a retrospective study using PROMs and national quality registries. Malin Zimmerman 2019
  22. Reoperations and postoperative complications after osteosynthesis of phalangeal fractures: a retrospective cohort study. Johanna von Kieseritzky 2017
  23. Developing a national quality registry for hand surgery: challenges and opportunities. Marianne Arner 2016

 


Studentarbeten

  1. Sex-and age-related differences in patient-reported outcomes 3 and 12 months after digital nerve repair – A registry study. Deniz Demirag 2019
  2. Smärta och funktionsnivå efter kirurgisk behandling och rehabilitering av artros i tumbasleden. Lisa Bakker, Camilla Mörner 2015
  3. Innehållsvaliditet och intern konsistens av ett handkirurgiskt självskattningsinstrument. Kerstin Stihl 2010